Kasaysayan ng Arkanghel Metatron

  • 2018

Ang Archangel Metatron ay isang arkanghel na tumanggap mula sa Diyos ng karapatang umupo sa trono ng langit, ayon sa Aklat ni Enoc, isa sa mga pinakalumang mga libro ng Hudaismo na napapanatili pa rin sa ilan sa mga code ng bibliya.

Ito ay pinaniniwalaan na ang Metatr n ay nangangahulugan na ang nagbabahagi ng trono, ang nakaupo sa likuran ng trono ng Diyos o ang nagliligtas sa . Ito ay isang anghel na may mahalagang lugar sa mystical Hudaismo, sapagkat siya ang tagasulat ng mga tao ng Israel.

Siya ay itinuturing na isang maliwanag na anghel, tagapag-alaga ng mga talaan ng Akashic, pinuno ng mga anghel ng kamatayan at ang patron ng mga bata, na nanguna sa kanila sa Lupa at din sa langit.

Kasaysayan ng ArcÉngl Metatr n sa mga tekstong relihiyoso

Si Enoc, na lolo sa No, ay isang character mula sa bibliya na dumadalaw sa Langit sa kanyang mga pangitain . Sa isa sa mga ito, namamagitan siya sa harap ng Diyos na pabor sa mga nahulog na anghel. Sa isa pang pangitain, kinikilala niya ang mga kerubin sa kalangitan at inilarawan ang mga ito bilang mga nilalang apoy.

Sa kanyang makalangit na mga pangitain, si Enoc ay naglalakbay sa puno ng karunungan at sa pagtatapos ng kanyang mga pangitain ay naging Metatron, isa sa pinakamalakas na arkanghel, na kilala rin bilang Ang maliit na Yahweh.

Sa bibliya at torah, binanggit si Enoc bilang isang propeta na dinala sa langit nang hindi namatay (Genesis 5: 23-24). Gayunpaman, ang mga teksto ng Aklat ni Enoc na kabilang sa tradisyon ng Merkavah ay hindi kasama mula sa parehong mga relihiyon (Kristiyanismo at Hudaismo). Gayunpaman, ang Arcâ € ™ Angel Metatr n ay binanggit sa Talmud at gumaganap ng isang napakahalagang papel sa medyebal na mystical na Hudaismo.

Sino ang Archangel Metatron?

Sa aklat ni Enoc, sinulat mismo ni Metatron na tinawag siya ni Jehova na "ang mas maliit kay Jehova." Ang tagapagsalaysay ng librong ito, si Rabi Ismael, ay naglalarawan sa arkanghel na ito na ang nagbago kay Enoc at ang primordial na anghel .

Sa tradisyon ng rabbinical, ang Metatron ay ang pinakamataas sa lahat ng mga anghel, ay ang tagasulat ng langit at nauugnay sa banal na presensya sa Daigdig.

Ang pangunahing teksto na nauugnay kay Kabbalah, ang Zohar Bereshit, ay nagsabi na sa oras na si Enoc ay nasa Lupa, sumulat siya ng isang libro na naglalaman ng mga lihim ng karunungan . At nang dinala siya sa langit, pinahintulutan siya ng Diyos na magpatuloy sa kanyang ministeryo at sa gayon ay naging isang tagapagsulat. Binanggit ng Talmud na pinahintulutan siya ng Diyos na umupo sa kanyang harapan bilang pasasalamat sa kanyang gawa.

Sa Zohar, si Metatron ay inilarawan bilang " hari ng mga anghel " na naghahari sa puno ng mabuti at masama, ngunit tinawag din na "Mas bata, " na maaaring mangahulugang "alipin." Doon siya kinikilala bilang anghel na humantong sa bayan ng Israel sa paglabas at sinabi din na ang lahat ng mga lihim na supernatural ay inilagay sa kanyang mga kamay upang sa kanyang paghuhukom ay ilalagay niya sila sa mga kamay ng mga karapat-dapat sa kanila.

Ang Archangel Metatron ay kinikilala bilang:

  • Ang anghel na nagliliwanag: nagdidirekta sa pagtaas ng katawan ng ilaw ng tao.
  • Tagabantay ng mga tala ng Akashic : tulungan ang tao na maperpekto ang kanyang kaluluwa sa pamamagitan ng paggalugad ng mga talaang ito na naglalaman ng lahat ng nangyari mula sa simula hanggang sa katapusan ng kanyang pagkakatawang-tao.
  • Pinuno ng mga anghel ng kamatayan : pinangangasiwaan sina Gabriel at Samael kapag nagtatrabaho sila bilang mga anghel ng kamatayan at tinutulungan ang mga kaluluwa na gumawa ng paglipat mula sa pisikal hanggang sa ispiritwal na eroplano.
  • Ang patron angel ng mga bata : Ang Arkanghel Metatron ay ang anghel na pinangunahan ang mga tao sa Israel sa paglabas sa Lupang Pangako, na kung bakit pinapatnubayan nito ang mga bata sa Lupa at sa langit. Maaaring hilingin ng mga magulang ang iyong tulong sa pagtuturo sa kanilang mga anak sa pagbuo ng kanilang espirituwalidad at kakayahan sa saykiko.

Nakita sa Tungkol sa Español, ni Pedro, editor ng White Brotherhood

Susunod Na Artikulo