Magsalita ng Maria sa Kaganapan sa Mukha na Mukha sa Mukha !!! -Nakilala sa pamamagitan ng Cristina Di Martino noong 14-2-14

  • 2014


Si Maria ay ipinakita ng isang magandang White Rose,
at pati ang mga Anghel ng Pagpapahayag ni Maria.
Nasa itaas sila ng isang malaking White Rose na bumubuo ng isang puso.
Tanong ni Cristina: Maaari mo bang sabihin sa akin si Maria nang kaunti pa?
Maria: Oo babae; maraming beses sa Daigdig na sinubukan nating likhain ang Bagong Sangkatauhan, sa buhay ni Jesus, anak ko, na nagkatawang-tao sa oras na iyon upang makalikha ng Bagong Sangkatauhan ay hindi, sa oras ng Atlantis ay nais din nating likhain ang Bagong Sangkatauhan at hindi ito maaaring, sa panahon ng Buddha din, at hindi magagawa, sa panahon ni Krisna ay hindi rin, at ngayon ito ay sinubukan ... at lahat, lahat, talagang lahat ng mga Masters ay kasama ang dakilang Ina Gaia, lahat ng Tierra Gaia, sa Planeter Birth na ito, at lahat ng nilalang na kailangang ipanganak sa Kanya.

Hihintayin nating lahat ang Magnificent Event na nilikha sa lugar na ito.


Cristina: Nais kong sabihin sa iyo kung ang Bagong Humanidad ay lilikha ngayon.
Maria: Babae; inilalagay namin ang lahat ng mga chips, tulad ng sinasabi ng mga tao, upang mangyari ito. Ngunit sa katotohanan, hindi mo alam, sapagkat ikaw ang may malayang kalooban


Ang Ina Earth ay kasalukuyang nasa proseso ng Kapanganakan ng Planeta, dahil sa palagay mo ay napakaraming mga pagbabago sa klimatiko?


Ang Ina Earth ay isang babaeng nagpanganak at nag-twisting sinusubukan na manganak ang Banal na Tao na ayaw umalis.


At alam mo ba kung sino sila? Lahat sila ay kailangang magbago, na dapat mong simulan ang pagmamahal at pagmamahal sa bawat isa, na nagmamahal sa Earth tulad ng iyong sarili,


Upang mahalin ang mga hayop, isang baka, isang maliit na ibon,
Sa isang butterfly na katulad mo.


At mahalin ka, sapagkat ikaw ay isang maliit na piraso ng Diyos sa Lupa.
Lahat ng dapat mangyari at ito ay mangyayari ngayon, kung gayon
Magsisimula ang Mahusay na Pagbabago.


At kung nagsisimula itong mangyari, kung gayon ang Gaia, Inang Lupa, ay mahinahon ang kanyang Planetary Birth.


Isang Magandang Planetary birth kung saan ipanganak ang Banal na Tao at ang Bagong Lupa ng Kapayapaan, kasaganaan, Pag-ibig at Banal na Pagsasaya sa Diyos. Ngunit alam mo na sa Daigdig silang lahat ay nasa gitna ng maze.


Lahat sila ay kasangkot sa matrix, na ang bawat isa ay gumugol ng hindi bababa sa isang minuto ng araw upang matandaan kung sino talaga siya.


At sa palagay mo ay madali ang pagbabagong-anyo?
Cristina: Hindi sa tingin ko madali.


María: Hindi namin iniisip din; ngunit kayong lahat na tumawag sa Beings of Light at tayo ay nasa Daigdig ay maaaring magbago ng ating sarili, at kung maaari tayong maging ordinaryong tao, kaya mo rin.


Iyon ang dahilan kung bakit inilalagay namin ang lahat ng mga chips at para sa totoong mangyari ay ngayon na ang mga kampanilya ay tatunog.


Ngunit tingnan ang batang babae ..., Ang pagbabagong-anyo ay i-install ang Kristo sa iyong puso.
Kailangan mong baguhin ang iyong sarili upang maging isang Avatar, ngunit para sa kailangan mong magtrabaho, walang nagbabago kung hindi sila gumana sa loob.


Walang nagbabago mula sa isang sandali hanggang sa isa pa.


Walang nagbabago sa pamamagitan ng pagpikit ng kanilang mga mata, sa pamamagitan ng pagbili ng isang medalyon,
sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang anting-anting, walang sinuman ang nababago sa pamamagitan ng pagkuha ng isang kurso;
Binago mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng iyong panloob na gawain.
At kapag nagbago ka gumawa ka ng Banal na Tao.


At alam mo ba kung ano ito ay maging isang Banal na Tao?
Ito ay ang pagkakaroon ni Cristo sa loob ng iyong puso, o iniisip mo na Siya,
Anak kong si Jesus, hindi siya nagbago. Ipinanganak siya bilang isang dalisay na bata, sapagkat maaari niyang likhain ang Kristo sa kanyang puso at Siya, mula sa isang murang edad, ay binago at mayroon siyang isang manggagawa ng himala, sapagkat siya ay gising na si Cristo.
Nais niyang hawakan ang likod ng lahat na lumapit upang sabihin sa kanila
Gumising din!


At iyon din ang gagawin mo.


Cristina: Magising ba tayo?
Maria: Hindi ko masasabi sa iyo kung magigising ba sila o hindi, talagang isang panloob na trabaho ang dapat nilang gawin para sa kanilang sarili.


Mula dito mag-iiwan sila ng gising, ngunit kapag tinatawid nila ang threshold na iyon, ang pintuan na iyon, sa kabilang panig ay ang matrix, ang labirint na ini-imbita sa iyo at hindi mo paalalahanan kung sino ka. Pagkatapos ikaw ang dapat mong tandaan, kaya inilalagay mo ang maliit na ilaw sa kalsada upang alalahanin kung sino ka talaga.


Iyon ang dahilan kung bakit ngayon ay isang mahusay na paggising at mayroon kang lahat ng posibilidad na gawin ito. Kaya bakit hindi mo subukan na baguhin ang iyong sarili?


Ang bawat tao'y may posibilidad na magbago.
Cristina: Si Maria ay nakasuot ng isang murang asul na balabal at isang puting balabal at kapag naglalakad siya ay umalis na tulad ng maliit na mga bituin.


Mayroon siyang isang puting rosas, na siyang rosas na mayroon ang lahat ng kanyang mga anghel.
Tinanong ka ni Maria, bakit namin i-ring ang lahat ng mga kampanilya?
Maria: Ang pag-ring sa mga kampanilya ay isang paggising, batang babae, sabihin sa akin kung paano ka nagigising sa umaga, hindi ka ba nagsusuot ng relo na parang singsing?
Maglaro ng isang naririnig na tunog na nakakagising sa iyo.


Cristina: Kung gayon.
Mar a: Isang tunog na nakakagising sa iyo. At nagising ka. Iyon ang dahilan kung bakit mo dinala ang mga kampanilya. Sapagkat tutulungan silang pukawin ang lahat ng sangkatauhan. Ngunit alam mo na hindi ka maaaring mag-isa, dahil wala kang lahat ng panginginig ng boses, dahil hindi ka pa isang Banal na Tao, kung gayon tatawagin mo ang mga Banal na anghel ng Liwanag na bumaba rito, sa lahat ng Inang Lupa, at tulungan ang mga singsing sa mga Kampana upang makatulong sa Pagising na iyon.


Cristina: At ano ang mangyayari? Hihinto na ba ang mga pagbabago sa klimatiko?
Maria: Hindi ngayon, ngunit kapag nais ng Tao na magising. Makakatulong ka sa buong proseso ng pagsilang ng Ina Earth Planetary sa pamamagitan ng pagtulong upang gisingin ang maraming natutulog.


Cristina: At ang mga taong natutulog na siguro ang isang kampanilya ay hindi magigising sa kanila.


Sinabi ni Cristina: At tumatawa siya at ipinakita sa akin ang maraming mga kampanilya at biglang ipinakita sa akin ang Ina Earth na nakikita mula sa kalawakan at nakikita kong puno ito ng mga kampanilya na nag-iisa. At pagkatapos ay ano ang nais mong sabihin sa akin?


Maria: Ang isa ay hindi maaaring mag-isa, iyon ang dahilan kung bakit kinakailangan upang lumikha ng isang mahusay na ebolusyonaryong masa ng Liwanag na nais na mai-install ang bagong Daigdig, na ang dahilan kung bakit ako at ang Anghel ng bagong diskarte sa Humanidad, pati na rin ang lahat na kanilang i-ring ang mga kampanilya at isang araw, na tinawag na 14-1-14, naging napakalapit ako sa lahat at sinabi sa bawat isa: pupunta kami sa singsing ng mga Bells, at sa oras na iyon, sa iba pang mga Plano, ikaw tumango ka At ako at ang Anghel ng New Humanity ay naghahanda sa iyo upang maabot mo ang araw na ito upang maaari mong i-ring ang mga Bells. Ang Bell na iyon ay magiging Alarm Clock para sa maraming hindi nakakakita.


Cristina: Mayroon kaming malayang kalooban at sa katotohanan kung minsan ito ang dahilan kung bakit hindi natin magigising ang ibang mga tao na hindi gusto nito.


María: Kung ikaw ay isang bata, tulad nito, ang mga Bell ay tatahimik at gisingin ang sinumang nais magising, ngunit pansin, dahil maaari silang magising ng ilang minuto at maaari silang makatulog na rin. Minsan ang tunog ng alarm clock, pinipigilan mo ito at patuloy na natutulog, at kapag nagising ka o natatandaan na pinatay mo ito. Ngunit hindi mahalaga, nakatulong ka sa taong iyon, na ang taong nais gumising nang seryoso upang matulungan ang Lumikha ng Bagong Daigdig.


Cristina: Gagawa ba tayo ng Bagong Daigdig sa lahat?
Maria: Hindi ko masabi sa iyo ang babaeng iyon, ngunit kahit papaano susubukan mo. Ngayon ang mga Anghel ng Daigdig, ang mga Anghel ng Langit at ang Banal na Anghel ng Diyos ay bababa upang tulungan kayong lahat na I-Ring ang Mga Kampanilya para sa paggising na iyon. Dapat nilang malaman na ang mga Anghel ay napakalapit sa lahat ng tao, ngunit ang mga Anghel lamang ay walang magagawa kung hindi mo sila tatawagin, ngayon hindi ka lamang tatawagin sa kanila, ngunit tatawagin mo ang mga Bells upang sila ay bumaba sa Earth, at kasama ang iyong Ang kampanilya at ang kanilang mga kampanilya ay tutulong sa paglikha ng Banal na Tao, at maipanganak ang Inang Lupa at Lumikha ng Maluwalhating Lupa ng Pag-ibig na mayroon lamang sa Lupa ng Banal na Tao. Ang Banal na Tao na sa kanyang puso ay may Buhay na Cristo. Maraming mga beses sinabi namin na inaasahan ng mga tao na si Kristo ay lumitaw sa kanila bilang isang tao. At hindi ganito. Hindi siya lalabas bilang isang lalaki, siya ay lilitaw sa loob mo, ikaw ay isang tao, lalaki o babae, na maaari mong buhayin ang Cristo na nasa loob ng iyong puso. Samakatuwid, ngayon luwalhatiin ang iyong Banal na Kaalaman at ang Liwanag na mayroon ka sa iyo, sapagkat ngayon ikaw ay tinawag ng Akin at ang Anghel ng Bagong Sangkatauhan upang gumawa ng isang Magandang Gawa ng Liwanag.


Cristina: Nariyan ang Anghel ng Bagong Sangkatauhan na ipinapakita sa akin ng Bell. Anghel ng Bagong Sangkatauhan: Ang nais kong sabihin ay ang bawat isa ay nasa kanilang mga kamay ng isang Bell na sila ay singsing sa 5:00 p.m., ngunit nais kong malaman nila ang isang bagay ... maraming mga Etheric Bells na lalabas sa kanilang mga kampanilya at mananatili itong tumatunog nang ilang sandali. maikli at mahaba, ngunit ang isang mahabang panahon upang maipagtaguyod ang panginginig ng boses ng lahat na nag-ring ng mga kampanilya.


Cristina: Kumusta ang panginginig ng boses?
Hindi siya sumasagot, ngunit ipinakita niya kay Cristina ang kanyang Magandang Bell.
Anghel ng Bagong Sangkatauhan: Kapag nag-ring kami ng mga kampanilya, ang Aking Lighthouse of Light ay magbubukas sa Aking dibdib at maraming iba pang mga Bells ang lalabas sa bawat Bell sa bawat lugar kung saan sila ay nag-ring, upang palibutan ang buong Earth Earth at ito ay magiging isang Advent of Light sa bawat Puso.


Cristina: lumapit si Jesus at ipinakita sa akin ang kanyang mga paa at paglalakad at tatanungin ko siya kung ano ang gusto mong sabihin sa akin?
Jesus: Naglalakad ka, tulad ng lahat ng narito, sa itaas ng Inang Lupa, pagkatapos ay sambahin siya, alagaan siya, kumuha ng isang bagay mula sa Kanya lamang sa Pag-ibig.Marami kaming napag-usapan, marami kaming sinabi, ngunit sa katotohanan ay hindi pa rin maintindihan ng mga tao. Ang Mapagmahal na Inang Lupa ay Lumilikha ng Kamalayan ng Pag-ibig.


Cristina: Ipinapakita nito sa akin ang maraming mga puno na nahulog. At ipinakita nito sa akin ang isang ilog na puno ng mga bagay na inihagis sa loob nito at dinumihan ito, At ipinapakita sa akin ang mga taong naghihiwalay ng basura upang mai-recycle ito, At ipinakita sa akin ang Pag-ibig ng pagkain ng mga bunga ng Inang Lupa at lahat ng Ina Binibigyan tayo ng Earth.


Jesus: Ang mahalagang bagay ay upang mapagtanto ito, lumakad ako at nakikita mo ang aking mga paa dahil naglalakad kami sa tuktok ng isang buhay na nilalang. At na ang nabubuhay na nilalang na ito ay nasa loob ka ng kanyang tiyan, sa loob ng kanyang pagiging.Kaya, kapag kumakain ka ng isang bagay na nasasaktan ka, kapag mayroon kang isang bakterya na nasasaktan sa iyong nararamdaman? Masama ang pakiramdam mo, di ba? Ina Earth din kapag nasaktan nila siya. Kaya, ngayon ay isang araw ng kamalayan, dahil ngayon ay isang araw ng Gumising, upang gumising ka rin. Mahalin ang isang Tree at yakapin ito. Pindutin ang sahig ng Ina Earth at pagpalain siya. Makipag-ugnay sa Ina Earth, pakiramdam ang kanyang puso at pagpalain ang bawat kahanga-hangang sandali.


Cristina: At ang isang napaka espesyal na si Lady Nada ay dumating at kinuha ang kamay ni Jesus at sumali sila kay Maria.


At sinabi niya: Tingnan ang orasan, may 4 na minuto ang natitira para sa Kaganapan na ito. Ngayon si Ama Inang Diyos ay narito at lahat ng kanyang mga Anghel


Cristina: Tatanungin ko kung mayroong sasabihin bago ang Kaganapan
Maria: Ngayon ako, si Maria, ay nakayakap sa bawat isa sa inyo ng aking mantle, sapagkat magtatrabaho kayo sa Pagkakaisa at Liwanag upang Makalikha ng Bagong Banal na Lupa ng Pagkaisa at Pag-ibig, upang Co-lumikha ng isang Bagong Banal na Lupa ng Diyos at ikaw ay tatunog ng mga kampanilya para sa Mahusay paggising ng Kamalayan ng Humanidad. Ito ay magiging isang maliit na piraso ng Diyos na magiging sa iyo Ngayon, ikaw ay konektado sa iyong Kaluluwa, ikaw ay konektado sa iyong Banal na Espiritu at ikaw ay magiging Banal na Tao na nais na muling ipanganak na maging isang Banal na Tao sa pagkilos. Ngayon ang Kaligayahan ng Pag-ibig ay nasa iyo at pupunuin mo ang iyong puso ng Pag-ibig nang higit at higit na iniisip na marami kang natulungan sa pamamagitan ng paggising.
At lahat tayo ay nag-ring ng mga kampanilya !!!
Sa Unity na Diyos upang matulungan ang Gumising!

Mga Simbolo ng Light®

Ang seminar ay dinidikta ni * Cristina Di Martino * System channeler
Pederal na Kapital * Marso 15 *

Mga seminar na itinuro ng Mga Awtorisadong Awtor

Rosario: Marso
Bahia Blanca: Abril
Chile: Abril
Peru: Hulyo

Mga rehistro at mga katanungan:

www.simbolosdeluz.com.ar
Kung paumanhin mong ipamahagi ang mensaheng ito na hindi binago ang nilalaman, nabanggit ito
ang Pinagmulan at hindi ginagamit para sa mga komersyal na layunin.
Salamat sa pagpapalawak ng Luz!

https://www.facebook.com/simbolosdeluz.weboficial

Magsalita ng Maria sa Kaganapan sa Mukha na Mukha sa Mukha !!! -Nakilala sa pamamagitan ng Cristina Di Martino noong 14-2-14

Susunod Na Artikulo