Pabango ng Kaluluwa sa paggising Master Kuthumi

  • 2012


Sa pamamagitan ng Mirtha Verde-Bouquet

Samahan sa Aktibidad ng Saint Germain

www.saintgermain.cl

Santiago, Chile, Abril 11, 2012.

Gisingin ang matamis na tinig ng kaluluwa na nag-aangkin para sa kanyang Minamahal na Tinubuang-bayan, na naghahanap pa rin ng malalayong mga pandama nang hindi pa niya ginamit ang sagradong oras ng paggising ng panloob na Kristo, na tumatawag kasama ang kanyang mapanglaw na Liwanag ng budhi mula noon ay naiilaw.

Bago ko linawin, ang mga anino ay tila nagmamay-ari ng kapaligiran, ngunit laging nasa taas na ang gumising na araw ay nagniningning ng malambot na mga shimmers ng kanlungan at init sa lahat ng nilikha na buhay.

Sa ilalim ng proteksyon ng Maylikha ang kanyang kalakal ay lumalaki at umuunlad. Ang lampara ng kanyang banal na hininga ay nagpapalusog sa mabangong simoy ng walang kamalayan na paghinga ng Kanyang puso at Buhay ay dumarami sa walang hangganang gulong na umiikot at mag-ikot!

Gisingin ang pabango ng kaluluwa sa paligid mo ng kakanyahan ng mga bulaklak ng Liwanag ni Cristo, lahat ng bagay na hinawakan ng iyong mga kamay, ang iyong mga paa ay naglalakad, ang iyong mga mata ay nagmuni-muni, kumuha ng pagkakaunawaan sa Ama at iyon ang tunay na kahulugan ng karanasan ng Buhay sa iba't ibang anyo.

Habang ang masasamang balak ng hindi sakdal ay nawawala, ang tinig ni Kristo ay banayad, ang kanyang budhi ay mas malalim. Dumadaan siya sa mga pinaka siksik na mga hadlang, sumisigaw siya para sa pakikiramay at tulong sa kapatiran, itinataguyod niya ang lahat ng mga hibla ng katawan upang magningas ng Kanyang mahusay na Liwanag at kumalat, tulad ng magandang simoy ng umaga, ang kanyang makinang na sinag kahit saan.

Ang bukang-liway ay umaawit nang may paggalang sa bagong araw; ang mga ibon ay umaawit sa kanilang mga pugad kapag madaling araw ay muling hinahalik ang Earth; umaawit ang tubig kapag bumaba mula sa mga dalisdis ng mga bundok at sumali sa kagalakan ng jovial hanggang sa mga bukal at ilog; kumakanta siya ng apoy, naghahatid ng kanyang kanlungan mula sa kanyang kakanyahan; kumakanta ang mga bulaklak kapag ipinakita nila ang kanilang kagandahan, bukas sa kanilang buong kapanahunan sa mga taon; umaawit ng buong himig ng paglikha; Sa gayon ay kumakanta si Kristo ng mga pagpuri sa puso kapag nagising siya sa kagandahan ng pandamdam na lahat ay pinagpapala siya sa kanyang landas.

Pagnilayan natin ang mga siklo na dumaan at oras ay hindi nasasayang, ipinagpaliban ang kapunuan ng pagpapahayag ng Cristo na stranded kahit sa vault ng katawan, kapag ang mga hadlang ay ang paulit-ulit na mga di-sakdal na pagkawasak. purong diadem ng Kanyang Perpektong Trinidad ng Pag-ibig, Karunungan at Walang-katapusang Kapangyarihan.

Susunod Na Artikulo