Ipasok ang Liwanag nang Lubos, ni Mother Mary

Mga minamahal na Lightworkers:

Dumating ako sa mahalagang araw na ito ng pagkakataon para sa lahat ng Humanidad na tanggapin at tanggapin ang pagbubuhos ng Mataas na enerhiya na ibinubuhos ngayon sa Earth at lalo na sa Ito. Ang mga energies na ito ay tumutulong upang malinis ang lahat na hindi maaaring magpatuloy sa Ascension path kung saan ang Earth at lahat ng mga naninirahan dito ay sumulong. Ito ay isang pagkakataon upang pagsamahin sa mas malawak na intensity sa iyong Super-Yo. Sino sa gitna mo ang naglalakbay sa iyong Dulo ng Disiplina hanggang sa puntong ito, makikita mo ang iyong sarili na pumapasok sa iyong bagong tungkulin bilang mga guro, manggagamot, siyentipiko at artista at lahat ng iba pang mga pagpapahayag na natatangi sa bawat indibidwal sa iyong bagong panganak na Mundo.

Ngayon hinihilingang ipasok ka nang ganap sa Liwanag na ikaw ay, maglakad araw-araw bilang mga kinatawan ng Pinakamataas na Liwanag at ang Pinakamataas na Unconditional Love; maglingkod nang may sukdulang integridad, tamang salita, tamang pagkilos, tumutulong sa pagpapakita ng kapayapaan, pagkakasundo at kalidad ng pakikiramay sa lahat. Para sa karamihan sa iyo ito ay palaging iyong paraan, ngunit ang mga ilaw na nagliliwanag na maliwanag ang nakakaakit ng pinakamababang lakas na tulad ng mga baga sa siga; Kaya naranasan mo at naproseso ang iyong buhay nang labis na hindi ako sumasang-ayon sa iyong Mas Mataas na pananaw. Mayroong patuloy na pagpapalaya mula sa maraming buhay ng pagkakaroon ng pagpapalagay ng pagdurusa ng Mundo, mula sa lumang pagkakasala, pagsisisi at sakit na pumigil sa iyo na pumasok sa iyong Liwanag nang lubusan.

Ang oras ng kawalang-kasalanan at kawalang-katarungan ay nasa iyo na ngayon, dahil ang mga katangiang ito ay kinakailangan upang maiangkin ang template para sa bagong pamahalaan na maitatag sa Lupa. Ang bagong pamahalaang ito ay inilaan upang ipakita ang totoong kalooban ng mga tao at tunay na magsisilbi sa pinakadakilang kabutihan ng lahat. Karamihan ay magbabago upang maisakatuparan ito, marami ang ipatutupad upang makita ang bawat tao sa Lupa na nabubuhay nang higit na kalayaan at kagalakan. Ang dating mundo ng kaguluhan at kadiliman ay hindi na. Ang lahat ay gumagalaw sa Banal na pagkakahanay sa kalooban ng Lumikha para sa Banal na Plano ng Planet Earth. Ang lahat ng nagpapakita at transpires ay naaayon sa kagustuhan nito. Ang kapayapaan ay maghahari sa iyong Planet, Minamahal. Malalaman ng bawat isa sa iyo na hindi lamang siya mamamayan ng Daigdig, kundi pati na rin isang mamamayan ng Galactic. Tinawagan ka ng buong Uniberso habang pinapanumbalik ang memorya ng iyong Banal na pagkapanganay.

Bigyan ang iyong sarili ng puwang at oras upang pakainin ang iyong sarili at payagan lamang ang BE. Dalhin ang pagkakataong ito upang makahanap ng isang matalik na unyon sa iyong Super-Yo. Magpasya ng mga salita na kilalanin ng iyong Super-I bilang tunay at hihilingin ng isang mas malaking koneksyon. Habang ginugugol mo ang bawat araw, laging may isang priyoridad sa iyong isip at puso na ngayon ang Banal ay ipinapakita sa pamamagitan mo bilang isang Kilalang Pang-kritikal. Tingnan ang iyong sarili bilang Isang Buhay na nabubuhay at gumagalaw at huminga sa BAWAT, sapagkat sa katotohanan lahat tayo ito, nakakaranas ng ating sarili bilang Tagapaglikha ng pagpapakita sa KANYA bilang tayo sa kawalang-kasalanan, na nakikilahok na masigasig sa bagay na ito na tinatawag na BUHAY., umani ng kagalakan, masayang karanasan. Ito ang orihinal na hangarin, ang Banal na disenyo, na kung paano lumalawak at lumalaki ang Lumikha sa Kanyang kamalayan mula sa lahat ng Kanyang mga bahagi. Lahat tayo.

Mga minamahal, punan ang araw at araw-araw na may tamang pag-uugali, umaasa sa pinakamataas at pinakamahusay na resulta sa lahat ng aspeto ng iyong buhay; at tandaan na ikaw ay mga tagalikha ng Banal. Kung titingnan mo ang iyong mga kapatid at kapatid, maunawaan na ang pagtingin mo sa Lumikha at ang bawat isa ay isang mahalagang bahagi ng kabuuan; at sa gayon, Minamahal, parangalan ang Banal sa loob nila at sa inyong sarili. Ibigay ang lahat na hindi nakahanay sa pag-unawa na ito, ito ay isang bahagi ng isang hologram na natapos na ngayon. Alamin na minamahal ka sa lahat ng mga paraan at napapanatili sa lahat ng paraan. Gawin ang iyong nagliliwanag na maliwanag, magandang Banayad, Minamahal.

AKO Inang si Maria.

MAG-INI si Maria sa pamamagitan ni Marlene Swetlishoff

ENTER TOTALLY SA LIWANO

Nobyembre at 11 ng 2009

http://www.despertardivino.cl/

Isinalin: Jairo Rodríguez R.

Susunod Na Artikulo