Mga Enerhiya ng Sagradong Kasal "~ Kryon ~ Channeled by David Brown

  • 2011Mayo 2, 2011 - San Pedro, Costa Rica

Pagsasalin: Héctor Santos Ramallo

Edition: Alexiis

Pagbati mahal, dahil ako si Kryon ng magnetic service.

Nakakatuwang makasama sa iyo ngayong gabi. Mayroon kaming isang maliit na grupo dito ngayong gabi at mas madaling mag-channel para sa isang maliit na grupo dahil hindi mo na kailangang magtaglay ng maraming enerhiya. Ngunit lagi nating sinasabi na sa mga araw na ito, maraming, maraming mga pagbabago na darating. Para sa inyong lahat na matagal nang paggawa ng panloob na gawain, dapat ay pakiramdam ninyo ang higit na pagmamahal at higit na kapayapaan sa inyong mga puso.

Gumagawa kami ng mga kaayusan upang ang iyong panloob na ama, ang iyong lolo at dakilang lolo, ay magkakaugnay; at mga bagong portal at bagong enerhiya ay susuportahan ang lahat ng ito. Sapagkat para sa inyong lahat na nakikipagtulungan sa mga channel na ito, mas marami kayong nakakonekta kay Father Sky. Pinapayagan nila ang mundong ito na puno ng mga saloobin at paraan ng pagiging at pagkonekta ng higit at higit pa sa Ama sa Langit at Ina Earth. Maramdaman mo ito, nagiging mas kumpleto ka, mas maraming konektado at ang iyong gabay ay magiging mas malakas. Nararamdaman nila na ang kanilang mga katawan ay maging mas matatag, kumpleto at matatag. Pakiramdam nila ay mas ligtas sa kanilang sarili. Minsan kapag naglalabas sila ng enerhiya, hindi sila kaaya-aya. Kapag nagpasya kang magpagaling ng isang bagay, ang mangyayari ay ang mga bagong enerhiya ay pumasok at ang mga negatibong energies ay ilalabas. At makakatanggap ka ng isang koneksyon sa Ama sa Langit at mas lalo mong ginagawa ito, mas lalo kang makakonekta.

Sapagkat mga mahal, lagi nating sinasabi na maraming pagmamahal sa himpapawid, sapagkat ang hangin ay puno ng pag-ibig, ngunit ito ay nasa kanilang mga katawan, dahil sa social conditioning, na marahil ay hindi nila matatanggap ang pag-ibig na iyon ... ngunit narito tayo, upang turuan sila tungkol sa pagmamahal Maraming mga anyo ng pag-ibig, maraming iba't ibang mga facet, at bawat facet ay kailangang magtrabaho, ang bawat facet ay nangangailangan ng trabaho. Ang bawat facet ay kailangang makintab at ikaw ay nasa isang paglalakbay upang mahanap ang facet na iyon.

Nagdala kami ng isang bagong paraan ng pagpapagaling para sa inyong lahat, at ang pormang iyon ng pagpapagaling ay sa pamamagitan ng pagpapagaling ng iyong ama, ang iyong lolo sa magulang at ang iyong lolo ng magulang, at sa sandaling ang mga energies na ito ay kumpleto at buo, at magsimula upang kumonekta sa bawat isa at ang pag-ibig daloy sa mga tatlong enerhiya, magsisimula kang pakiramdam na ibang-iba sa iyong sarili ... at maraming mga bagay na magsisimulang maganap ... at para sa isang bagay na nais naming makausap sa iyo ngayong gabi ay mangyayari. Mas maraming ginagawa nila ito, mas maraming bahagi ng konstelasyon ng kanilang pamilya ang magiging mas malakas at mas kumpleto at ang lahat ng mga aspeto ng konstelasyon ng pamilya na pambabae sa tatlong taong ito, ay magsisimula at magpakita ng kanilang sarili upang magpagaling. Minsan kung pagalingin mo ang tatlong enerhiya, awtomatiko kung ano ang pambabae para sa kanila ay gagaling; at kung saan hindi gumagaling ang pambabae, kung gayon naroon ang kanyang mga aralin.

Sa iyong mga pangarap makikita mo ang mga bagay na kailangang pagalingin, o makikita mo ang pambabae na aspeto ng konstelasyon ng iyong pamilya na nangangailangan ng paggaling. At ito ay nasa loob mo upang ipadala sa mga aspeto ng iyong sarili, pag-ibig at paggaling na energies, dahil higit pa at maraming bahagi sa iyo ang kumpleto, mas madali ang iyong buhay. Magsisimula kang makaramdam ng suportado ng sansinukob. Ito ay isang magandang pakiramdam. Ang pakiramdam na sinusuportahan. Tulad ng paghawak ng isang ina sa kanyang sanggol, susuportahan ka ng uniberso. Nararamdaman nila ang lubos na mahal, ganap na ligtas at ganap na ligtas. Sila ay nasa isang estado ng pagkakumpleto ... natatangi.

Hayaan lamang ang daloy ng pag-ibig ... hayaan ang mga energies na dumaloy sa iyong katawan ... ang lakas ng pagiging isang buo at ng pagiging natatangi. Payagan ang iyong sarili na maging kung sino ang iyong sinadya. Maraming mga portal na bubukas sa oras na ito; at ang mga bagong pintuan na magbubukas ay gagawa kung ano ang panlalaki sa loob mo maging isang buo, at kung ano ang pambabae sa loob mo ay isang buo. Kaya lahat ng bagay na panlalaki sa loob mo at lahat na pambabae ay magiging isang buo, pagkatapos ay madali mong maiuugnay sa bawat isa. Ang lahat ng paglikha ay nagmula sa panlalaki na pinagsama sa pambabae ... ngunit ang mga energies na ito ay kailangang mapanatili, at ito ang nangyayari; ito ay tulad ng pagalingin mo ang iyong ama, ang iyong lolo, ang iyong lolo, ang mga aktibong aktwal na natunaw at ang koneksyon sa pagitan ng Ama sa Langit at ng banal na nagaganap. At ito ay isang tunay na enerhiya na magpapanatili sa kanila.

At may pagkakaiba sa pagitan ng lalaki at babae, sa pagitan ng ama at ina at sa pagitan ng lahat ng mga aspeto ng lalaki at babae na nasa kanyang katawan. Ang panlalaki at pambabae ay energies na dumadaloy, isang maliit na tulad ng isang ilog, kung saan ang panlalaki at pambansang lakas, sinusuportahan at sinusuportahan ang daloy ng panlalaki at pambabae. Ang bawat bagay na ipinahayag sa mundong ito ay nagmumula sa isang pagsasanib sa pagitan ng panlalaki at pambabae. Sa mundo ng tao, sa mundo ng kanyang pamilya, ito ay makikita sa lakas ng asawa at asawa. Ang asawa ay dapat na panlalaki at ang asawa na pambabae. Kung ang mga energies na ito ay naiipit, kung gayon ang prosesong ito ay hindi gagana nang madali. Kaya ang asawa ay dapat na maging isang panlalaki na papel at ang asawa sa isang pambabae na papel upang madali ang pagsasama ng panlalaki at pambabae. At ang mga energies na ito ay maaaring dumaloy lamang sa sandaling ang buong konstelasyon ng pamilya ay gumaling. Ang ibig sabihin nito ay ang lahat ng mga aspeto ng lalaki sa pamilya at lahat ng mga babaeng aspeto ng pamilya ay isang buo at kumpleto.

Ang masculine energies sa mga pamilya ay naroroon upang mapanatili, at pareho para sa pambansang lakas ng pamilya, maliban na ang ilan ay ginawa upang mapanatili at ang iba ay susuportahan. Iyon ang pambabae, parehong panlalaki at pambabae, ay nangangahulugang pagpapanatili at pagpapanatili. Kaya habang hinahawakan ng ina ang sanggol, dapat siyang suportahan ng ama. Sapagkat sa perpektong pagkatao ng pamilya, ang ama ay dapat na karaniwang asawa at ina ng asawa, at ang asawa ay magiging panlalaki na daloy ng enerhiya at ang asawa ang pambabae na daloy ng enerhiya. Napakahalaga na maunawaan mo ito; Ito ay hindi isang madaling mensahe upang ma-channel. Maraming mga preconceptions sa pagitan ng kung ano ang panlalaki at pambabae at naiintindihan namin na ito ay lumalayo sa tabing ... ngunit kung ito ay nabagabag, kung gayon sa buhay ng kanilang pamilya ay hindi nila mahahanap kung ano ang talagang hinahanap. Dapat mong tandaan na ang nangyayari sa loob mo ay eksaktong nangyayari sa labas ng mundo. Ngunit ang karaniwang para sa lahat ng tao ay ang bawat tao ay ipinanganak sa isang pamilya, kumpleto man o hindi kumpleto. Karaniwan ang mga pamilya ay hindi kumpleto; dahil iyon ang paraan ng pamamahala ng kanyang karma.

Napakahalaga na ang iyong asawa ay kumpleto; sapagkat ang bawat ama ay kailangang magkaroon ng isang kumpletong sangkap ng asawa, tulad ng ina ay kailangang magkaroon ng isang kumpletong bahagi ng asawa sa kanyang sarili. Ito ay bahagi ng mga pundasyon ng pag-ibig sa sarili, dahil kung ang iyong ina at ama ay nagmamahal sa bawat isa bilang asawa at asawa, noong ikaw ay isang maliit na anak, kung gayon, awtomatiko, malalaman mong mahalin, at ang kanilang mga relasyon ay dapat na dumaloy nang madali. Kung hindi ito ganoon, at ang iyong ina at ama sa tungkulin ng mag-asawa ay hindi nagmamahal sa bawat isa, at ikaw ay isang anak na ipinanganak sa lahat ng maling mga kadahilanan, kung magkakaroon ka ng paraan Napakahirap pag-ibig at maiugnay.

Mga minamahal, hinihiling namin sa iyo na ipikit ang iyong mga mata at kumonekta sa Ina Earth at unang magkaroon ng isang imahe ng iyong ina at ama, at pasalamatan natin ang uniberso para sa mga mahiwagang energies na nagpapagaling. Kryon at hayaan ang mga energies na ito na dumaloy sa imahe ng iyong ama. Magkaroon din ng imahe ng iyong ama bilang asawa at hayaan ang mga mahiwagang lakas ng pagpapagaling na daloy sa pamamagitan ng iyong ama bilang asawa. Hayaan ang asawa na nasa loob ng kanyang ama ay gumaling. Ano ang huminto sa kanya na mahalin ang kanyang asawa? Payagan ang mga bagay na ito upang pagalingin.

Napakaraming taon ka na sa daigdig ng planeta; Maraming mga taon sa likod ng belo at maraming mga tao sa mundong ito, ang katotohanan ng mapagmahal sa sarili ay nawala. Maraming mga magulang ang nagkaroon ng kanilang mga anak sa lahat ng maling mga kadahilanan, o maraming mga magulang ang hindi alam kung paano maiugnay ang bawat isa, tulad ng sinabi ng lahat, ang lahat ay salamin. Kung ang iyong mga magulang ay hindi maaaring magkakaugnay, alinman sa kanilang mga magulang, at hindi mo maiuugnay. Kaya ang lihim ng lahat ng ito ay upang dalhin ang iyong ina at ama, bilang asawa at asawa, at makihalubilo sa bawat isa.

At, tulad ng lagi, ang pag-ibig ang sagot. Ang bawat tao'y nais na magmahal, ang pag-ibig ang ugat ng kanilang pagkatao, ang pag-ibig ang kanilang kakanyahan. Ngunit ang hindi pag-ibig ay nagiging isang problema; kung saan ang pag-ibig ay hindi dumadaloy, pagkatapos magsimula ang mga problema. Kaya hayaan ang pag-ibig na dumaloy sa iyong mga magulang bilang asawa at pahintulutan ang bahagi ng pagiging asawang lalaki sa iyong ama na maging kumpleto at maging isang buo, at ang mga mabuting energies ay papayagan silang pumasok at energies negatibo na pinakawalan. Sapagkat, mga mahal, sinusuportahan ka ng mga energies ni Kryon ngayong gabi, at payagan ang asawa na ito sa loob mo na maging mas kumpleto, hayaan ang pakiramdam na ito sa iyong katawan ay darating at umalis na lang.Hayaan mo na lang ang mga nararamdaman at umalis. Anuman ang kanilang nadarama, ipasa ang mga damdaming iyon kay Kryon at simpleng mahulog, napakalalim sa kanilang mga katawan, pagmasdan ang kanilang mga katawan at pagmasdan ang kanilang mga damdamin. Kung ang isang tao ay hindi kumpleto, hindi mo maiugnay ang bahaging iyon sa iyo na hindi kumpleto, hindi iyon naroroon, kaya mahalagang gawin ang lahat ng mga aspeto ng iyong kumpletong konstelasyon ng pamilya.

At pagkatapos ay dalhin natin ang imaheng ito sa iyong lolo at apong lalaki at payagan ang pagpapakita ng asawa ng iyong lolo at lolo at lola na gumaling din at maging mas kumpleto. Payagan ang mahiwagang enerhiya na nakapagpapagaling na dumaloy sa mga aspeto ng konstelasyon ng iyong pamilya. At sa sandaling muli, maramdaman mo lang ang mga damdaming iyon sa katawan na darating at umalis, at anuman ang iniisip mo hayaan silang lumapit at hayaan silang umalis. Ang lahat ay angkop at wala, ngunit wala sa pamamagitan ng pagkakataon; Mayroong bawat emosyon na naaayon sa bawat pag-iisip. Hayaan ang mga damdamin na dumating at hayaan silang umalis.

At ngayon hayaan ang mga asawa ng mga kalalakihan na ito naabot ang kanilang isipan. At isipin ang iyong ina, ang iyong lola at ang iyong malaking lola sa iyong magulang. Payagan ang mga mahiwagang enerhiya na nagpapagaling na dumaloy sa mga aspeto ng asawa ng iyong ina, at lola ng magulang at dakilang lola. Nararamdaman namin na sa kanilang mga katawan ang pag-igting ay nagiging isang maliit na mas malakas, kaya't payagan ang mga mahiwagang lakas na dumaloy sa pamamagitan ng pag-igting na nasa iyong mga katawan. Sapagkat ang mga relasyon sa pag-ibig ay hindi nabibilang sa mga konsensya ng masa sa mundong ito, at ang bahagi ng pagsakop dito ay magdadala ng mga relasyon sa pag-ibig sa kamalayan ng masa.

At kung saan may ganitong pag-igting sa pagitan ng mag-asawa, hayaan lamang na ang mga mahiwagang nakapagpapagaling na energies ay dumaloy sa pamamagitan ng pag-igting na iyon, na nagpapahintulot sa mga asawa na maging kumpleto at mas kumpleto sa mga mahiwagang enerhiya na nagpapagaling. Hayaan lamang na ang mga damdaming ito sa iyong katawan ay darating at umalis. At hayaang ang mga energies na tatawagin namin sa iyo ang panloob na asawa, maging buo, maging kumpleto, at pareho sa panloob na asawa.

At sa parehong oras hayaan ang lakas ng sagradong pag-aasawa na dumaloy sa asawang ito at panloob na asawa. Hayaan suportahan ni Kryon ang prosesong ito, at ang iyong mga espiritwal na gabay. Hayaan ang iyong mga damdamin na dumating at umalis, na may hawak na negatibong enerhiya, at habang pinipigilan ang mga ito ay matunaw. Kailangang mapanatili ang lahat upang ito ay mabago. Hawakan lamang ang mga energies na ito. Hayaan ang iyong panloob na asawa at panloob na asawa ay magpanatili, payagan ang anumang enerhiya na magpagaling at mapalaya, anuman ang humaharang sa daloy, payagan ang nakapagpapagaling na lakas ni Kryon sa lahat ng ito.

At hayaan lamang na ipakita ni Kryon sa imaheng ito ng kanyang panloob na asawa at panloob na asawa, at hayaang magdala siya ng pagmamahal at pagpapagaling at ang lakas ng sagradong pag-aasawa sa panloob na asawang ito. Hayaan ang mga damdamin na dumating at hayaan silang umalis.

At bigyang pansin lamang ang portal na iyon. Dinadala nila ang lakas ng tunay na pag-ibig at dalisay na ugnayan sa pagitan ng kalalakihan at kababaihan at ang pintuan na ito ay magbubukas para sa susunod na tatlong araw, pahintulutan ang iyong sarili na dumaan sa portal na iyon, at kumonekta sa mga energies ng sagradong kasal, at purong pag-ibig ng energies, ng panlalaki at ng pambabae at purong pagsasanib ng panlalaki at pambabae.

Para sa mga ka na nagbasa ng ganitong panghihimasok sa ibang pagkakataon, ang mga energies na ito ay gaganapin dito at naka-angkla sa San José de Costa Rica, at sa pamamagitan ng pagbabasa ng panghihimasok na ito ay makakonekta ka sa mga energies na ito.

Pumunta nang maayos at pagpalain ka ng Diyos, dahil ito ay nagpaalam si Kryon. Salamat sa lahat. Mga pagpapala

Maraming salamat Héctor Santos Ramallo at Anita Manasse !!!

Susunod Na Artikulo