Ang oras na mapagpusta sa edukasyon

  • 2010

Ang pagbabalik sa mga klase sa mga kampo ng mga refugee sa Haitian, tatlong buwan pagkatapos ng lindol, ay unti-unting humuhubog. Ang mga klase ay pinagsama sa mga di-pormal na aktibidad sa edukasyon tulad ng pinong sining at isport, na inayos upang matulungan ang mga maliliit na malampasan ang trauma ng karanasan. Ang Entreculturas at ang mga lokal na kasosyo nito sa lupa ay walang tigil na nagtatrabaho upang muling itayo ang tela ng pang-edukasyon ng bansa.

Entreculturas-. Ang lindol noong Enero 12 ay nawasak o malubhang nasira ang kalahati ng 15, 000 pangunahing mga paaralan at 1, 500 pangalawang paaralan sa Haiti. Ilang araw pagkatapos ng sakuna, ang Entreculturas at ang mga lokal na kasosyo nito, Fe y Alegr aa Haiti at ang Jesuit Refugee at Migrant Service, ay nakikipagtulungan sa samahan ng pitong kampo ng mga refugee, na matatagpuan sa metropolitan area, kung saan ang mga aktibidad tulad ng pinong sining, palakasan o iba't ibang anyo ng libangan para sa mga bata ay inaalok bilang isang paraan upang malampasan ang trauma na naranasan ng trahedya.

Matapos ang phase ng emergency, ang pagbubukas muli ng mga klase, noong Abril 5, ay unti-unting nagsimula upang mabuo ang normalidad. Upang magawa ito, inayos ni Fe y Alegr a Haiti ang isang seminar para sa isang linggo para sa mga guro na magtuturo sa mga bata ng mga kampo. Matapos ang sesyon ng pagsasanay na ito, ang mga guro ay maaaring dumalo na may higit na kakayahan sa mga bata na apektado ng lindol at sa gayon mas mahusay na maunawaan ang ilan sa mga sitwasyon na nakakaimpluwensya sa kanyang pag-uugali.

Ang Entreculturas ay gumagana sa aming mga kasosyo sa tatlong linya ng trabaho:

Edukasyon sa emergency. Hanggang sa Abril 1, ang pang-emerhensiyang edukasyon ay inaalok sa pitong mga kampo para sa mga inilipat na tao na ang layunin ay gawing normal ang buhay ng paaralan ng mga bata at suportahan sila sa pagtagumpayan ng trauma. Naghahatid kami sa pagitan ng 5, 000 at 6, 000 mga bata.

Edukasyon para sa pagbuo muli. Teknikal na edukasyon para sa pagtatrabaho sa pagbuo muli ay mga module ng pagsasanay ng maikling tagal (sa pagitan ng 3 at 6 na buwan) sa iba't ibang mga espesyalidad na kinakailangan para sa muling pagtatayo n (mason, electrician, plumber, welders, atbp). Mayroong 1, 200 kabataan na nakatala sa programang ito.

Pagbawi ng tela ng pang-edukasyon ng Haitian. Mula sa Entreculturas, kasama ang aming mga lokal na kasosyo, nais naming palawakin ang kalidad ng alok na pang-edukasyon sa isang network ng mga paaralan. Ang pagkilos na ito ay binubuo sa pagpapabuti at pag-adapt ng mga imprastrukturang pang-edukasyon ng 12 sentro na nasa proseso ng pagsasama ng Fe y Alegr a Haiti, habang isinasama ang kasamang gawain edukasyon, pagsasanay ng guro at pagpapabuti ng imprastraktura kasama ang iba pang relihiyosong kongregasyon.

Sa Entreculturas naniniwala kami na ang edukasyon ay may pangunahing papel, dahil pinapayagan nito ang proseso ng pagsasapanlipunan ng mga bata, pagbuo sa kanila ng pisikal at intelektwal na kakayahan. Ibinubuod ni Fe y Alegría Haiti ang ideyang ito gamit ang kasabihan: "Yon timoun san lekòl se pwoblèm tout moun", na nangangahulugang, "Ang isang bata na walang paaralan ay negosyo ng lahat". Iyon ang dahilan kung bakit naniniwala kami na dapat tayong lahat ay makilahok sa muling pagtatayo ng sistema ng edukasyon upang magkaroon ng mga kababaihan at kalalakihan na may kakayahang itaas ang Haiti sa hinaharap.

Mga arkitekto para sa diagnosis ng mga paaralan

Noong nakaraang Marso isang pangkat ng mga arkitekto mula sa Polytechnic University of Madrid, sa pamamagitan ng Entreculturas, ay bumiyahe sa Port-au-Prince upang makilala ang estado ng imprastruktura ng 79 pampublikong mga paaralan. Ang pagkilos na ito ay inatasan ng Ministry of Education, na nagtanong sa aming lokal na kasosyo na Fe y Alegría Haiti para sa pagkilala sa estado ng 230 mga paaralan. Sa loob ng dalawang linggo, naitala ng mga arkitekto ang 79 na mga paaralan na kanilang nasuri sa apat na antas ng kakayahang magamit. Ang pagkilos na ito ay bahagi ng pangako sa pampublikong edukasyon na isinusulong ng Entreculturas. Bago ang lindol, 80 porsiyento ng mga paaralan sa Haiti ay pribado.

CONTACT DATA:

www.entreculturas.org

Susunod Na Artikulo