Gumising: Maganda ang mundo ni Antoni Mello

  • 2016

Kapag nagising ka, kapag nauunawaan mo, kapag nakikita mo, ang mundo ay naayos. Ang problema ng kasamaan ay laging nakakagambala sa atin. Mayroong isang nakagagalit na kwento tungkol sa isang batang lalaki na dumaan sa pampang ng isang ilog at nakakita ng isang buwaya na nakulong sa isang lambat. Sinabi sa kanya ng buwaya:

- Bata, maawa ka sa akin, bitawan mo ako. Maaari akong maging pangit, ngunit hindi ako masisisi; Ginawa nila iyon sa akin. Ngunit kahit anong hitsura ko, mayroon akong puso ng isang ina. Nagpunta ako upang maghanap ng pagkain para sa aking mga anak at nahulog sa bitag!

Ang batang lalaki ay sumagot:

-Ah, kung pinakawalan kita, mahuli mo ako at papatayin mo ako!

-Paano ka naniniwala sa akin na may kakayahang gawin iyon sa kung sino ang aking benefactor at tagapagpalaya ? - nagprotesta ang buwaya.

Hinikayat ang bata, at tinanggal ang lambat at nahuli siya. Nang nilamon ito ng buwaya, sinabi ng batang lalaki:

-Paano mo binabayaran ang aking mabuting gawa?

- Well - ipinaliwanag ang buwaya -, ito ay walang personal, anak ko. Ito ang mundo. Ito ang batas ng buhay.

Ang batang lalaki ay nagsimulang magtalo laban dito at sinabi sa buwaya:

- Nais mo bang tanungin ang isa pang hayop kung ang buhay ay hindi katulad nito? Nakita ng batang lalaki ang isang ibon na nakasandal sa isang sanga, at binigyan siya ng pansin:

- Sabihin mo sa akin, ibon, totoo ba ang sinabi ng buwaya?

- Tama ang buwaya - sinabi ng ibon -, tingnan ang aking kaso: Isang araw umuwi ako ng bahay para sa aking kabataan ; isipin kung ano ang hindi kakatakutan ko nang makita ko ang ahas na umaakyat sa puno, nang direkta patungo sa pugad. Ako ay walang magawa. Kinain niya ang lahat ng aking mga anak, isa-isa. Sumigaw ako at sumigaw, ngunit walang kabuluhan. Tama ang buwaya: ito ang batas ng buhay. Ito ang mundo.

- Nakita mo - sinabi ng buwaya sa batang lalaki - ngunit iginiit niya:

- Hilingin ko sa ibang hayop

- Okay. gawin ito - sumang-ayon ang buwaya.

Sa sandaling iyon ay huminto siya sa tabi ng ilog ng sapa ng isang asno.

- Makinig, asno - sinabi ng bata -: Sinasabi ito ng buwaya.

Tama ka ba?

- Oo. Talagang tama ka - sumagot ang asno. Tumingin ka sa akin Nagtrabaho ako at inalipin ang buong buhay ko, at halos hindi ako pinapakain ng aking panginoon. Ngayong matanda na ako at walang silbi, pinakawalan niya ako, at naglibot ako sa gubat, naghihintay para sa isang ligaw na hayop na tumalon sa akin at papatayin ako. Tama ang buwaya: ito ang batas ng buhay. Ito ang mundo.

Pagkatapos ay sinabi ng buwaya:

-Magaling!

Ang batang lalaki ay sumagot:

- Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon

Nakita ng batang lalaki ang isang kuneho na dumaraan at sinabi:

- Sabihin mo sa akin ang kuneho, tama ba ang buwaya?

Ang kuneho ay nakaupo sa mga binti ng hind, at tinanong ang buwaya:

-Sabi mo ba iyon sa batang lalaki?

- Tama na, sinabi ko sa kanya iyon

- Maghintay sandali - iminungkahi ng kuneho- Kailangan nating talakayin

- Okay - tinanggap ang buwaya.

Ngunit paano natin ito tatalakayin kung mayroon kang batang iyon sa iyong bibig?

pakawalan mo; Kailangan din niyang makibahagi sa talakayang ito. Sumagot ang buwaya:

Napaka tuso mo. Kung papayagan ko siya, makatakas siya.

Akala ko mas matalino ka tumutol sa kuneho -. Kung sinubukan niyang tumakas, maaari mong patayin siya gamit ang isang tinik.

Ito ay patas, binigyan niya ang buwaya, at pinakawalan ang bata. Sa sandaling libre ang bata, ang kuneho ay sumigaw sa kanya:

- Escape!

Tumakbo ang bata at tumakas. Pagkatapos sinabi ng kuneho:

Hoy batang lalaki, hindi mo ba gusto ang karne ng buaya? Ang mga tao ng iyong bayan ay hindi magarbong isang magandang steak ng karne ng buaya? Sa totoo lang, hindi mo pinakawalan ang buwaya: karamihan sa kanyang katawan ay nakulong sa lambat, bakit hindi ka pumunta sa nayon at dalhin silang lahat upang maghanda ng piging?

Pinansin siya ng bata: nagpunta siya sa nayon at tinawag ang mga kalalakihan. Nagdala sila ng mga palakol, baton, at sibat, at pinatay ang buwaya. Dumating din ang aso ng batang lalaki, at nang makita niya ang kuneho, nahuli niya at pinatay siya. Ang batang lalaki ay dumating huli na, at, nang makita ang mga kuneho ay namatay, sinabi: Ang buwaya tama: Ito ang mundo. Ito ang batas ng buhay.

Walang paliwanag sa lahat ng mga pagdurusa at kasamaan at pagpapahirap at pagkawasak at kagutuman sa mundo!

Na hindi maipaliwanag sa iyo; Maaari mong subukan ito sa iyong mga pormula, relihiyoso o kung hindi man, ngunit hindi kailanman ipaliwanag ito sa iyo. sapagkat ang buhay ay isang misteryo, na nangangahulugang sa kanyang katuwiran na pag-iisip, hindi maipaliwanag ng isang tao ito sa kanya. Para sa kailangan niyang magising at pagkatapos ay bigla niyang mapagtanto na ang katotohanan ay hindi ang problema, ang problema ay ang sarili.

AUTHOR: Anthony de Mello

TINGNAN SA AKLAT: Gumising mula kay Anthony de Mello

Susunod Na Artikulo