Gaano kalawak ang kamalayan sa binyag

 • 2019

IMMORTALITY COURSE Unit 2: ang mga pagsisimula. Pagkatuto 2: binyag

Si Moises, na naka-save mula sa tubig, pinasimulan ang Egypt at pari ng Osiris, ang tagapag-ayos ng monoteismo. Ang mga mamamayan ng Israel, ang pangkat na Hebreo, ay nagkamit ng kinakailangang tungkulin sa pagitan ng luma at bagong siklo, sa pagitan ng silangan at kanluran, tulad ng mga tao ni Ismael, ang pangkat ng Arab, ay nag-ambag ng kanilang kaalaman sa astronomya.

Si Philo ng Alexandria ay nagkakasundo at nag-ayos ng pilosopong Greek at teolohiya ng Hebreo sa isang compact at medyo magkakaugnay na sistema ng mga paniniwala at kasanayan sa relihiyon. Ang mas kamakailang pagtuturo ng pilosopong Greek at teolohiya na pinagsama ay ang isa na nanaig sa Palestine nang si Jesus ay nabuhay at nagturo, at ang isang Paul na ginamit bilang isang pundasyon upang mabuo ang kanyang Kristiyanong kulto .

Sa gayon ang Kristiyanismo ay isang relihiyon ng koneksyon na nag-uugnay sa panahon ng pagkakaroon ng malay-tao sa sarili sa panahon ng isang sibilisasyon na may kamalayan ng grupo. Naimpluwensyahan ang mga doktrina ni Pablo sa kanilang nilalaman ng teolohiko at pilosopiko, hindi lamang sa mga turo ni Jesus, kundi pati ng Plat n at Fil n . Sa etika, inspirasyon ako hindi lamang kay Kristo, kundi pati na rin sa mga Stoics. Ang ebanghelyo ni Jesus, tulad ng isinama sa kulturang Pauline ng Kristiyanismo sa Antioquia, ay inihalo sa mga sumusunod na turo ng Ser-Ra-Mithras :

 1. Ang matatag na moralidad ng itinatag na relihiyon ng mga Judio. Maging .
 2. Ang pilosopikal na pangangatwiran ng mga Greek proselyte ng Hudaismo, kasama ang ilan sa kanyang mga konsepto tungkol sa buhay na walang hanggan, batay sa Thoth the Atlantean at ang kulto ni Ra .
 3. Ang kaakit-akit na mga turo ng mga pangunahing kulto ng misteryo, lalo na ang mga doktrina ng pagtubos, pagbabayad-sala at kaligtasan salamat sa sakripisyo na ginawa ni Mithras.

Si Moises ang unang tumagos sa likuran ng mga veil, sinisipsip ang ilaw, ngunit hindi pinansin kung paano maipadala ito sa iba. Ang pangalawa at napakahalagang luha ng tabing ay ginawa ng kapangyarihan ng pangalawang aspeto, nang isinumite ni Kristo si Pangulong Jesus sa ika-apat na pagtatapos, at ang kanyang pinagsamang impluwensya ay nagtagumpay sa kamatayan. Nabasa namin na ang tabing ng Templo ay napunit mula sa itaas hanggang sa ibaba. Si Moises, ang Encoder, ay pumasok sa isa sa mga silid-aralan sa loob ng mga panloob ng maya at doon niya natagpuan ang kaluwalhatian ng Panginoon.

LAYUNIN

 1. Magtatag ng mga ugnayan sa pagitan ng pangalawang pagsisimula at ang ikaanim na sinag.
 2. Magtatag ng mga pagkakaiba sa pagitan ng relihiyon at mahika, tubig at apoy.
 3. Tukuyin ang muling pagsilang sa mga tuntunin ng pagtatakda ng mga account.

STEP NINE

Direkta naming ayusin ang mas maraming hangga't maaari sa pinsala na sanhi.

GAWAIN NG PANIMULA: ng mga magulang e mga bata

Si Ulises ay hari ng taca, isa sa kasalukuyang Isla ng Ionian, na matatagpuan sa kanlurang baybayin ng Greece. Anak ng Laertes at Anticlea sa Odyssey; o S sifo at Anticlea. Siya ay asawa ni Penelope, ama ng Telmomaco at kuya ng Cmemene, na nagdusa na naghihintay sa kanya sa loob ng dalawampung taon: sampung sa kanila ang nag-ukol sa pakikipaglaban sa digmaan ng Troy at ang iba pang sampung sinusubukan upang bumalik sa ta taca na may isang serye ng mga problema at mga hadlang na dapat niyang harapin. Ang pinakamahusay na sandata ng Odysseus ay ang kanyang tuso.

Salamat sa kanyang katalinuhan, bilang karagdagan sa tulong na ibinigay ni Pallas Athena, anak na babae ni Zeus Cronida, nagawa niyang makatakas mula sa patuloy na mga problema na dapat niyang harapin sa pamamagitan ng disenyo ng mga diyos. Para sa mga ito, plano niya ang iba't ibang mga aparato, pisikal man o kung paano sila magkakilala o may mga naka-bold at mapanlinlang na talumpati na ginagamit niya upang makamit ang kanyang mga layunin.

Sinasabi ng Odyssey na bumalik sa bahay, pagkatapos ng Digmaang Trojan, ng bayani na Greek na si Ulysses. Sa Telemaquia (mga kanta mula sa I hanggang IV) ang sitwasyon ng taca ay inilarawan sa kawalan ng hari nito, ang paghihirap ng Tel maco at Penelope dahil sa mga suitors, at kung paano ang Binata ng isang binata ang isang paglalakbay sa paghahanap ng kanyang ama.

Si Arthur Curry ay isang half-terrestrial at half-aquatic na anak na lalaki nina Thomas at Atlanna. Nang si Arthur ay tatlong taong gulang, ang bahay ay inaatake ng maraming mga sundalo sa Atlantean, na pinilit na Atlanna na talikuran si Arthur at Tom. Sa edad na siyam, nagpunta si Arthur sa Boston, Massachusetts aquarium sa isang pedagogical outing kasama ang kanyang mga kamag-aral, doon siya nakikipag-usap sa telepathic na may pating, natuklasan ang kanyang mga kapangyarihan.

Si Aquamán ay isang kalahating tao at kalahati ng Atlantean, na nabuhay sa buong buhay niya, hanggang sa nalaman niyang siya ay tagapagmana sa trono ng Atlantis. May kakayahang manipulahin ang mga pagtaas ng tubig sa dagat, makipag-usap sa iba pang mga nilalang na nabubuhay sa tubig, lumangoy sa supersonic na bilis at nagtataglay ng superhuman na lakas. Kinumpirma ni Arthur si Kraken, ang alamat ng leviathan na nagbabantay sa aksidente, at ipinahayag ang kanyang pagpapasiya na protektahan ang parehong Atlantis at ang ibabaw, pinatunayan ang kanyang halaga at pag-aangkin sa trident, na nagbibigay sa kanya ng kontrol sa pitong dagat. Ang Aquamán ay isang pelikula ng taong 2017.

 • Matapos suriin ang kahulugan ng The Odyssey at bigyang kahulugan ang kahulugan ng pelikulang Aquamán, sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Anong relasyon ang nahanap mo sa pagitan ng Aquamán, Jonás at Pinocho? Ano ang magiging kahalagahan ng balyena sa pagsasalaysay? Ano ang pagkakaiba ng Ulysses at Perseus?

GAWAIN ISA: ang mga sakramento

Ang isang sakramento ay isang panlabas at nakikitang tanda ng panloob at espirituwal na pagpapabanal na biyaya na ibinigay ni Kristo mismo. Ang mga katangian ng bawat sakramento ay naninirahan sa dalawang katangian nito: ang seremonya ng exoteric bilang isang nakalarawan na alegorya at ang esoteric na katotohanan ng hindi nakikita ng mundo. Ang lahat ng mga sakramento ay nagpapahiwatig ng isang pagpapatakbo ng puting mahika ng kongkreto na nakakaimpluwensya ng mga resulta sa pag-uugali ng bata. Sa bawat isa sa mga sakramento mayroong isang pisikal na elemento o materyal, isang salita ng kapangyarihan at isang tanda ng kapangyarihan. Sa bawat sakramento ang mga banayad na katawan ay apektado sa proporsyon sa kaalaman, kadalisayan at debosyon ng mga nag-magnetize ng sangkap: ito ay nagpapabanal nito. Ang pitong sakramento ay nauugnay sa mga chakras at mai-officiated tuwing pito o siyam na taon.

SAKRIPENTO

CHAKRAS

LABAN

Pagbibinyag

Coronary

0 taon

Komunyon

Cardiac

7 taon

Pagkumpirma

Ajna

14 taong gulang

Pag-amin

Ang solar plexus

21 taong gulang

Pag-aasawa

Sacrum

28 taong gulang

Order

Laryngeal

35 taong gulang

Pagpapahid

Coccygeal

42 taon

Sa pagtatapos ng bawat buhay ang isang balanse ng mga account ay ginawa, at isang form na kumakatawan sa uri ng katawan na nararapat ng tao para sa kanyang bagong pagpasa sa daigdig ay pinasimod sa ethereal matter. Kapag ang ego ay ipinanganak na muli, ang diwa ng kalikasan ay nagbibigay buhay sa form na ito na nagsisilbing template upang mabuo ang bagong pisikal na katawan ng bata ayon sa resulta ng mga aksyon ng kanyang nakaraang buhay, at ang diwa ng kalikasan ay ang pangunahing puwersa ng kung gaano karaming nakikipagtulungan sa Pagtatayo ng katawan

Pangalawa, sinusubukan ng kaluluwa na makita kung paano posible na magamit ang mga bagong sasakyan at ipalagay ang mga ito sa lalong madaling panahon; ngunit sa pangkalahatan ay hindi ito napakalakas na kadahilanan sa mga unang yugto, sapagkat napakahirap na makipag-ugnay sa bagong katawan. Ginagawa niya ito nang paunti-unti at tiyak na isinasama sa pitong taong gulang, at sa ilang mga kaso mas maaga. Ang diwa ng kalikasan at ang kaakuhan ang pangunahing mga kadahilanan; ngunit ang iba pang mga puwersa ng subaltern ay namamagitan, tulad ng, halimbawa, ang pag-iisip ng ina na may malaking impluwensya sa mga sasakyan ng bata, bago at pagkatapos ng kapanganakan. Sa gayon, ang kaluluwa ay naghahangad na maimpluwensyahan ang mga sasakyan nito nang tama hangga't maaari, at ang sakramento ng Binyag ay nag-update ng isang bagong puwersa sa tulong nito.

Sa kilos ng Bautismo isang bagong anyo ng artipisyal na pag-iisip o elementarya ang itinayo na may swakes na may banal na enerhiya at isinasama sa ito ng diwa ng kalikasan, ng isang superyor na kategorya, na tinatawag na isang silfo, na nananatili sa bata bilang isang kapaki-pakinabang na kadahilanan, kaya na sa bawat pagtatangka at layunin ay isang anghel na tagapag-alaga na ang gawain ay nagtatapos sa pag-isahin sa kanya, binago ang sarili mula sa silfo hanggang seraphim sa pamamagitan ng kanyang pakikipag-ugnay sa isang pangkaisipang anyo mula sa Pari ng Templo.

 • Ano ang kaugnayan ng isip sa mga elemental? Ano ang kaugnayan ng mga sakramento sa mga chakras? Paano maiuugnay ang pagpapabanal sa makabuluhan nito?

GAWAIN NG DALAWA: Binyag.

Kasama ni Juan Bautista, nagsimula ang pagbinyag ng pagsisisi, sapagkat bago siya nabautismuhan upang makapasok sa templo. Ibinigay ni Juan ang kahalagahan sa pagsisisi upang makapasok sa kaharian ng langit, nagsimulang ipahayag ni Jesus ang pananampalataya. Si Jesus ay nabautismuhan noong Pebrero 23 ng ika-26 na taon sa kanyang 31 taong gulang. Si Juan ay nagbautismo ng tubig, si Jesus ay nagsimulang magbautismo sa apoy: Ang Banal na Espiritu.

Ang pagpasa mula sa una hanggang sa pangalawang pagsisimula ay isinasagisag sa kwento tungkol kay Jesus, kung saan sa edad na labindalawang taong napag-alaman niya na "kailangan niyang harapin ang mga gawain ng kanyang Ama ", Sino ang hinamon at nagdulot ng pagkabalisa sa Kanyang mga magulang, namangha ang mga mas dakila kaysa sa kanya, sa pamamagitan ng Kanyang espiritwal na aplomb at kaalaman, na lumaban sa pagpunta sa Galilea at" nagpapasakop "sa Ang iyong mga magulang Ang nasabing isang katulad na saloobin (nang walang pagkakaroon ng kaunlaran at pagkakasamang pag-unawa na ipinahayag ni Kristo) ay maaaring sundin sa alagad sa panahon kung saan naganap ang bagong oryentasyon; ang alagad ay natututo na disiplinahin ang kanyang mas mababang kalikasan at makakuha ng higit na kasanayan sa kanyang pisikal na mga hilig; Sa ganitong paraan, pinakawalan niya ang pisikal na enerhiya at iniutos ang kanyang buhay.

Ito ay tumatagal ng isang mahabang oras at maaaring sumali sa isang ikot ng maraming pagkakatawang-tao. Patuloy siyang nakikipaglaban laban sa kanyang mas mababang kalikasan at mga hinihingi ng kanyang kaluluwa (habang isinasalin niya ang mga ito, na may ilang kamangmangan), na palaging pare-pareho ang pagsalungat sa kalikasan ng hayop at patuloy na nauugnay sa kalikasan ng emosyonal.

Ang de-koryenteng enerhiya ng astral o emosyonal na katawan ay nakaharap, kapag naghahanda para sa ikalawang pagtatapos. Ang enerhiya na ito ay maaaring tawaging kabuuang kabuuan ng lahat ng mga salamin; ang isang mirage ay mahalagang isang form ng enerhiya na nakalilito, nabigo at nagtanggal, sumusubok na ilihis at iligaw ang neophyte at naaakit ito, dahil sa mga dating gawi at luma mga domain, samakatuwid ay responsable para sa epekto ng enerhiya na ito. Ang ganitong uri ng enerhiya ay nakakakuha ng form, at ang akumulasyon ng mga form ng nasabing mga salamin ay bumubuo sa tutol na portal, at tutol ito sa aspirant na lumipat sa susunod na yugto ng landas. Ang elektrikal na enerhiya na ito ay dapat na sakupin bago ang ikalawang pagtatapos. Ang mga partikular na energies ay hindi mga porma ng kaisipan, habang sila ay naaanod, na hindi natukoy at labis na likido. Ang tubig ay simbolo ng ganitong uri ng enerhiya, para sa kadahilanang ito ang pangalawang pagtatapos ay ang Pagbibinyag, o "pagpasok sa kasalukuyang."

Ang pagbabagong loob ay nangangahulugang pag-aalis sa kaisipan, pagbabago ng pokus, ngunit ang salitang metanoia ay isinalin ng Kristiyanismo bilang pagsisisi.

 • Ano ang tatlong bahagi ng bautismo at ang kani-kanilang kahulugan?

IKATLONG GAWAIN: ang ikaanim na sinag.

Ang aktibidad ng pang-anim na sinag ay nagdala sa ilaw ng lumalagong ideological tendencies ng lahi ng tao. Ang pagganap ng ikaanim na enerhiya ng sinag, ang resulta ng mahabang pag-ikot ng enerhiya ng Pisagat, at ang epekto ng papasok na enerhiya ng Aquarian, ay magdadala ng isang malaking pagbabago sa "aqueous kaharian" ng eroplano ng astral. Ang tubig ay palaging simbolo ng eroplano na iyon - likido, bagyo, sumasalamin sa lahat ng mga impression, isang mapagkukunan ng mga mist at mists at kailangan pa rin para sa buhay ng tao. Ang panahon ng Pisoao, ngayon sa proseso ng paglaho, ay malapit din na nauugnay sa eroplano na ito at ang simbolo ng tubig; Inayos niya sa kamalayan ng tao ang pag-unawa na "ang mga lalaki, tulad ng isda, ay nalubog sa dagat ng mga emosyon."

Ang isa sa mga pinaka esoterikong planeta, ang Neptune, ay namuno sa "mga devas ng tubig"; ang Lord deva na namamahala nito ay ang Varuna, ang Raja ng eroplano na astral, na isang emanation ng planeta na iyon. Malalim ang interes na pag-aralan ang malapit na ugnayan na umiiral sa pagitan ng:

 1. Ang pang-anim na eroplano, ang eroplano ng eroplano, at ang ikaanim na subplane ng pisikal na eroplano, ang likidong subplane.
 2. Ang ika-anim na subplane ng bawat eroplano sa solar system at ang kaugnayan nito na magkabalikan.

Walang sinumang nagsisimulang mag-coordinate ng mga buddhic na sasakyan hanggang sa siya ay nasa ilalim ng impluwensya ng Neptunian sa isang buhay o sa iba pa. Kapag nangyari ito, ipapakita ng personality horoscope na ang impluwensya ng Neptunian ay namumuno sa isang lugar. Ang impluwensyang Neptunian ay namumuno at ginagawang posible ang pangalawang Paunang pagsisimula, kung saan ang pagsisimula ay gumagawa ng mga resulta sa katawan ng astral, ang mga sentro ng astral na ito ay object ng pansin ng Hierophant. Ang partikular na uri ng enerhiya na dumadaloy sa tatlong mga sentro:

 1. Ang sentro ng coronary na naka-link sa sentro ng puso.
 2. Ang sentro ng puso
 3. Ang solar plexus

Kaugnay sa lahat ng sangkatauhan, polarized dahil ito ay nasa emosyonal na kalikasan, ang epekto ng ikaanim na sinag na ito ay lubos na makapangyarihan. Ang kanyang enerhiya ay palaging kumikilos sa mga kalalakihan, mula nang dumating siya sa pagkakatawang-tao, at ang huling 150 taon ay nakita na ang kapangyarihan ay naging lubos na epektibo. Dalawang mga kadahilanan ang naka-highlight ng epekto na ito:

 1. Ang pang-anim na Ray of Idealism o Debosyon ay ang sinag na karaniwang namamahala sa eroplano ng astral, pagkontrol sa mga phenomena nito at paglilinaw ng mirage nito.
 2. Ang kasalukuyang enerhiya na dumarating sa ating planeta sa buhay, dahil ang konstelasyon ng Pisces, ay nakakondisyon ng karanasan ng tao sa loob ng dalawang libong taon at partikular na inangkop upang pagsamahin sa enerhiya ng ikaanim na sinag at papuno ito, at makagawa ng sitwasyon na ngayon ay namamahala sa mga gawain sa mundo
 • Ipahayag ang mga ugnayan na naitatag sa pagitan ng Neptune at ikaanim na sinag.

UNDERSTANDING STEP NINE

Ang pagpipigil sa sarili ay ipinanganak ng pagsisisi. Ikinalulungkot namin na nagdulot ng pinsala sa iba, isinasaalang-alang na ang mga pinsala na ito ay may anim na uri: panunupil, pagtanggi, kahihiyan, pagtanggi, pagkakasala, paghihiwalay. Ang anim na pattern na ito ay matatagpuan sa ilalim ng isang pagkakasunud-sunod sa iyong DNA. Kapag mayroon kaming pag-access sa kamalayan sa sarili, mauunawaan natin ang pangunahing script ng mahalagang proseso patungkol sa mga relasyon ng tao, kung saan nabuo ang pagsasaayos ng mga account: mga transaksyon.

Ang sugat mismo ay direktang naka-link sa tatlong mas mababang mga katawan: ang pisikal, emosyonal at kaisipan. Sa pamamagitan ng isang malinaw na pag-unawa sa kaisipan at isang emosyonal na proseso ng pagpapatawad sa sarili, ang mga pattern na nagiging sanhi ng mga tao na labis na sakit ay nagiging mga gabay sa pagpapalaya sa pamamagitan ng tatlong itaas na katawan.

Dahil hindi posible para sa amin na maiugnay ang pansamantala sa kaluluwa, ngunit nakitungo kami sa mga sasakyan sa pisikal na eroplano, kung ano ang kinakailangan ng kaluluwa ay ilagay ang mga sasakyan na ito upang kumilos sa kanilang mga pamamaraan. Nagdala ito ng mga resulta ng kanilang nakaraang buhay, na nangangahulugang nagdadala ito ng mga buto ng mabuti at masamang katangian. Ang masamang mga buto ay binigyan ng pangalan ng orihinal na kasalanan, na tumutukoy sa pagkakasala nina Adan at Eva. Ito ay isang maling pagpapahayag lamang na ang bawat kaluluwa ay nagdadala ng mga kakaibang katangian nito, ang ilan mabuti, ang iba ay hindi gaanong kabuluhan at ang ilang partikular na masama tulad ng nakaraan nilang buhay.

Ang isang napakaraming pangkat ng mga adhikain ay dumaan sa karanasan ng pangalawang pagtatapos, ang paglilinis ng Binyag. Ang mga taong ito ay nagpapahayag ng mga mahahalagang katangian ng pagkilala sa ideolohiya, inilaan ang pagsunod sa katotohanan na naramdaman nila ito, ang malalim na reaksyon sa mga pisikal na disiplina (ipinataw mula nang sila ay lumahok sa unang pagtatapos, sa maraming nakaraang buhay) at ang lumalaking pagtugon sa aspirational aspeto ng katawan ng astral, hangarin na sumusubok na magtaguyod ng pakikipag-ugnay sa prinsipyo ng kaisipan at ipahayag ito. Ang partikular na pangkat ng pamilya ng tao ay mga mag-aapela na pinamamahalaan ng pag-iisip ng pag-iisip, tulad ng mga nakatanggap ng unang pagtatapos ay mga mag-aatas sa mga pisikal na eroplano.

 • Lumikha ng isang balanse ng iyong mabuti at masamang kilos.

Susunod Na Artikulo