Pagbabago ng takot sa pag-ibig para kay Master Serapis Bey

  • 2015

Ang emperor ay isang enerhiya na nilikha mo at pasiglahin sa loob ng iyong pagiging tugon sa mga pangyayari, karanasan at kahit na mga proseso. Ang takot ay isang aspeto ng ego na naroroon upang maprotektahan at maprotektahan ang mga ito bilang isang pisikal na nilalang sa Lupa, na gayunpaman ay nabigyan ng kapangyarihan ng sangkatauhan. Ang kapangyarihan ng takot ay tumaas na lampas sa likas na hilig o salpok ng proteksyon, at naging isang paraan ng buhay, isang palaging karanasan, at isang panloob na tinig na gabay. Ang takot ay orihinal na naroroon upang hikayatin silang magkaroon ng kamalayan at magkaroon ng kamalayan at maging mga tagamasid sa anumang panganib sa kanilang paligid, at gayunpaman ang takot ay hinihikayat ang marami ngayon na maging walang malay at hindi alam ang kanilang katotohanan, kanilang mga pandama, at ang Lumikha.

Tulad ng napapanood ng Ascended Masters, makikita natin na ang takot ay ginagamit bilang isang paraan upang lumikha ng pagwawalang-kilos, paghihiwalay mula sa Tagapaglikha at kawalan ng lakas ng sariling panloob na katotohanan. Ang takot ay palaging naroroon sa pisikal na katawan ; gayunpaman, hindi sa tulad ng kapangyarihan na mayroon siya ngayon. Ang mga takot ay umuusbong mula sa kasalukuyang mga kalagayan at nakaraang buhay sa maraming tao bilang mga pattern ng enerhiya dahil ngayon ay oras na para sa takot na bumalik sa kanyang orihinal na pagkakaroon at layunin, na pinapayagan ang pagiging ito na pangunahan muli.

Maaari silang gumamit ng enerhiya ng takot, mga pattern ng kanilang nakaraan, o takot sa isang nakaraang buhay bilang isang paraan laban sa kanilang sarili dahil sa malay o walang malay na paniniwala ng pakiramdam na hindi karapat-dapat o hindi mahal. Sa kasamaang palad, natanto ng ilang mga tao na ang takot ay isang paraan na maaari nilang magamit upang makondisyon, kontrolin at saktan ang iba sa pamamagitan ng paglikha ng isang maling kahulugan ng kapangyarihan at ilusyon ng kanilang kahalagahan at kakayahang magdikta.

Bagaman ang ibang tao ay maaaring lumikha ng mga pangyayari, mga sitwasyon at karanasan na alam nang ganap na lilikha ito ng takot sa marami, kung pipiliin mong magkaroon ng kamalayan at magkaroon ng kamalayan ng iyong sariling enerhiya at damdamin, kung gayon maaari mong mapagtanto na ang takot ay hindi palaging dapat na aktibo. sa iyo o maging gising bilang tugon. Nadarama na ang takot ay isang likas na pagtugon sa ilang mga sitwasyon, at ang sagot ay ang dahilan kung bakit sila naging walang malay, nahiwalay mula sa Lumikha, at walang kamalayan sa banal na kapangyarihan sa loob ng kanilang pagkatao. Kung pinakawalan mo ang pananaw na ang takot ay isang natural na tugon, napagtanto mo na ang iyong ego ay nasisiyahan sa takot dahil nangangahulugan ito na hindi mo iiwan ang iyong kaginhawahan at makuntento sa pamilyar; samakatuwid, ang isang pisikal, mental, espirituwal at emosyonal na pagpapalawak ay hindi mangyayari. Masasabi rin na ang iyong pagkatao ay hindi makakamit ang iyong banal na mga layunin sa Earth hangga't pinapayagan mo ang takot na gabayan at kontrolin ang mga aspeto ng iyong pagkatao at katotohanan.

Isipin kung ang iyong tugon sa lahat ng bagay sa iyong katotohanan at mundo, kung ito ay isang malaking sakuna o isang masakit na karanasan, ay pakikiramay sa iyong sarili at lahat ng kasangkot. Isipin kung ang bawat karanasan sa iyong nakaraan na naghikayat sa iyo na tumugon nang may takot ay binago at papalitan, at sa halip ay tumugon nang may habag. Ano ang magiging enerhiya mo? Ano ang pananaw nila sa kanilang mundo, at matatakot kahit na umiiral o aminin ito? Sa pamamagitan ng isang kasaysayan ng mga mahabagin na tugon, paano ka tumugon o madama tungkol sa mga lugar sa iyong kasalukuyang katotohanan na nagdudulot ng mga reaksyon sa takot? Marahil ay hindi mo nais ipahayag ang kasalukuyang mga sitwasyon. Alalahanin na ang pagtutol, pagkabigo, pagkabalisa, pagkapagod at pag-aalala ay mga aspeto rin ng takot.

Kahit na sa mga pinaka kakila-kilabot na kalagayan, may karapatan ka bang umepekto sa takot? Oo, mayroon silang karapatan; Gayunpaman, isipin kung paano ang pagpapagaling sa iyo upang umepekto sa pakikiramay, papayagan nito ang ilaw at nakapagpapagaling na mga panginginig ng Manlilikha na dumaloy sa iyong pagkatao, at mas magiging bukas ka sa pagtanggap ng banal na suporta at interbensyon, at magiging mas kamalayan ng iyong intuwisyon. Pagbabahagi ng mga mensahe ng gabay. Papayagan nito ang anumang sitwasyon na maipaliwanag ng ilaw, pag-ibig at kapayapaan para sa kanilang sarili at buong sangkatauhan. Isipin kung ang bawat tao sa Daigdig na pinili upang tumugon sa pakikiramay, ang takot ay mabubura at ang kabaitan ay ang enerhiya na bumubuo sa halip. Mula sa kabaitan, ipinanganak ang pag-ibig, ang walang pasubatang pag-ibig ng Lumikha na maaaring ibinahagi nang malaki at sagana. Kapag ang pag-ibig ng Lumikha ay naroroon, ang anumang bagay at lahat ay posible at maaaring maipakita nang madali at pagiging perpekto.

Ang pagbabago ng iyong takot na reaksyon sa pagkahabag ay nangangailangan lamang na mapagtanto mo at maging mapagmatyag sa ilang mga puntos:

Ang takot ay hindi ang iyong katotohanan

Ang takot ay hindi pagmamay-ari sa iyo, hindi ikaw ang may-ari ng iyong takot; maaaring masigla nila ang takot at maipakita ito sa mga pangyayari sa kanilang katotohanan, ngunit ang takot ay hindi umiiral sa katotohanan ng kanilang pagkatao, at samakatuwid ang takot ay hindi ang kanilang katotohanan. Kapag pinili mong palayain ang alinman sa iyong mga takot na lumitaw mula sa iyong pagkatao, mapapansin mo na ang mga takot ay talagang pinakawalan at tinanggal mula sa iyong pagkatao. Minsan ang mga takot ay patuloy, at gayunpaman sa iyong patuloy na pagtuon sa pagpapaalis sa iyong mga takot ay makikilala mo ang paglago ng kalayaan sa loob ng iyong pagkatao. Kapag napagtanto mo na ang iyong mga takot ay hindi kumakatawan sa kung sino ka talaga, mas madali para sa iyo na palayain sila. Sa pamamagitan ng pagnanais na palayain ang kanilang mga takot ay kung paano nila hinihikayat ang kanilang sarili na obserbahan sila nang hindi hinuhusgahan o dumikit sa kanila. Ang pagmasid sa kanilang mga takot at pagkilala sa kanila ay ang pinakamalakas na paraan ng pagpapakawala sa kanilang ugali ng pagkatakot dahil ang pagkaalam ay nangangahulugang handa silang gumawa ng mga pagbabago. Ang pag-atake sa kanilang sarili sa takot ay hindi bahagi ng kanilang likas na pag-iral, ngunit mapagmahal nang kanilang sarili nang mapagbigay. Tinatanggal ang iyong sarili mula sa takot na maaari mong isipin, pakiramdam at aminin nang mas malinaw.

Patawad

Kapag napag-alaman mong tumugon ka at tumugon nang may takot, patawarin mo ang iyong sarili, alamin na ang takot ay isang ugali at kundisyon na ikaw at ang sangkatauhan ay nakapagpalakas at nagbibigay lakas. Mangangailangan ng oras at dedikasyon upang mabago ang pag-ayos na ito. Ang takot ay maaaring maging reaksyon mo, ngunit hindi na kinakailangan na manatiling takot. Ang pagtugon nang may kapatawaran pagkatapos ng paglitaw ng takot ay kikilos bilang isang pagbubukas sa iyong enerhiya at isang landas upang maisaaktibo ang mga panginginig ng boses sa pamamagitan ng mga proseso at damdamin ng pakikiramay mula sa loob. ng kanyang pagkatao Sa pagpapatawad mapapabuti mo ang proseso ng pag-iwas mula sa takot at sinasadya na pumili upang ipakita ang isang katotohanan ng pag-ibig para sa iyong sarili kahit na ano ang mangyayari sa iyong katotohanan o mga hamon na dapat mong dumaan. Ang kapatawaran ay nangangailangan lamang ng isang hangarin ; Gayunpaman, kapag regular kang nagsasanay ay mapapansin mo na ang isang magandang ugali ng pagpapatawad ay nabuo.

Unawain ang Pakikiramay

'Ako ang mapagkukunan ng pagkahabag, ' payagan ang iyong sarili na maisabi ang pahayag na ito kapag nagmumuni-muni ka o sa isang panahon ng katahimikan. Magkaroon ng kamalayan sa kung saan maaari mong kumonekta sa iyong katawan ng iyong enerhiya ng pakikiramay at pakiramdam ang iyong presensya na lumalaki sa loob ng iyong pagkatao upang maging pamilyar ka rito na parang alam mo kung paano ito tikman, amoy at pakiramdam. Kapag nakikilala nila ang panginginig ng boses at ang kanilang panloob na karanasan ng pakikiramay, natuklasan nila na mas handa silang, at kahit na nasasabik, na nabigyan sila ng pagkakataon na ibahagi ang kanilang pakikiramay sa kanilang sarili at sa iba pa; samakatuwid, ang pagkahabag ay nagiging isang magandang gawain at pattern sa loob ng iyong damdamin, saloobin, iyong buong pagkatao, katotohanan at pagpapakita. Maaari rin nilang naisaulo ang pahayag na ito upang matulungan silang maaktibo ang loob sa loob: 'Maawa ako. Mabait ako, mapagmahal at maalalahanin . Pinipili kong magpakita ng habag mula sa katotohanan ng aking pagkatao upang ang aking patuloy na pagtugon sa aking katotohanan. Pinapayagan ko ngayon ang Lumikha na tumugon sa akin sa pamamagitan ng mga tao at mga pangyayari nang may habag at purong pag-ibig. Ito ang aking katotohanan at karanasan ngayon. '

Maraming mga pangyayari na nagaganap sa Earth sa panahong ito na nagdudulot ng takot, pananakit at pagdurusa sa mga kasangkot, gayundin sa mga nasasaksi sa kanila. Marami sa mga sitwasyong ito ang nagpapalabas dahil sa kakulangan ng pagmamahal sa mga indibidwal at ang pagpapalakas ng kanilang ego dahil sa kanilang kawalan ng kakayahang tanggapin ang pag - ibig ng Lumikha, na nagdudulot sa kanila na magdulot ng sakit sa iba. Kapag nakikita natin ang mga pangyayaring ito na may mas malawak na pananaw maaari rin nating kilalanin ang mga positibong pagbabago na nangyayari dahil sa mga sitwasyong ito. Kung nasasaksihan ang sakit at pagdurusa ng mga tao sa buong mundo, ang pakikiramay ay isinaaktibo sa maraming tao. Ang pag-activate na ito ng pakikiramay ay nagbubukas ng chakra ng puso ng indibidwal at pinapayagan ang nakapagpapagaling na enerhiya ng kanyang pagkatao at ang Uniberso ng Lumikha na dumaloy sa kanya, pinalaki ang dalas ng enerhiya ng Earth at sangkatauhan. Kadalasan ito ay isang walang malay na pagsasaaktibo na nagaganap, at nagdadala ng isang malalim na pagpapagaling sa indibidwal, at sa gayon ang mga hindi naaalaala ang katotohanan ng Lumikha sa kanilang pagkatao ay ginigising habang nakikita nila ang kanilang sarili na umepekto sa pakikiramay.

Bilang mga lightworkers, ang layunin nila ay pasiglahin ang pakikiramay na nilikha sa buong mundo upang ang mga walang alam sa katotohanan ng Lumikha ay hindi pukawin ang takot sa kanilang sarili kapag naibahagi ang kanilang pakikiramay. Upang pasiglahin ang pakikiramay sa mga nilalang sa buong mundo upang mapanatili ang pakikiramay at lumipat sa pag-ibig sa halip na takot ay masasabi lamang nila:

'Sa suporta ng Inang Lupa at ng Lumikha, ngayon ay nagmula ako sa pagiging sagradong alon ng ilaw na nagdadala ng pakikiramay upang bigyan ng kapangyarihan ang bawat tao sa Lupa. Ang Earth ay isang puwang ng pag-ibig at pagkahabag magpakailanman; Ito ang aming kolektibong karanasan. '

Inaanyayahan ka ng iyong puso na magmahal sa lahat ng oras ng iyong katotohanan; Sa pamamagitan ng pakikiramay at pag-alam sa takot ay kung paano nila maipakikita at suportahan ang iba na maranasan ang malalim na pagmamahal ng Lumikha, kung kaya't inihayag ang Panahon ng Pag-ibig sa Lupa.

Sa walang hanggang mapagmahal na pag-ibig,

Master Serapis Bey

AUTHOR: Natalie Glasson

ORIGINAL SOURCE: Sagradong Paaralan ng OmNa

Susunod Na Artikulo