Arc ngel Zadkiel sa pamamagitan ng Fran Zepeda: Kanyang Radiant Divinity

  • 2014

Ikaw ay binubuo ng maraming mga facet, mahal, at nagsusumikap ka upang tipunin ang lahat ng mga facet na iyon sa iyong sarili, at sa ganoong paraan ikaw ay lumikha ng isang hindi maihahatid na kasanayan. Sasabihin namin sa iyo na ikaw ay napakalawak sa saklaw, at samakatuwid madali mong makita na Ang pagkakaisa ay malayo sa pagkakaintindihan, kung isasaalang-alang mo ang konsepto at wika na iyon sa ilaw.

Kaya, mga mahal kong mahal, magalak sa iyong napakalaking Radiance dahil naapektuhan niya ang mundo sa maraming paraan. Hayaan siyang lumago habang isinasama mo ang lahat ng iyong mga facet sa pamamagitan ng pagkaalam sa mga ito at pagsalubong ka sa lahat ng kanyang kaluwalhatian.

Well, napakalawak mo. Galing ka sa Pinagmulan. Maluwalhati sila. Isa sila sa lahat.

At paano nila isinasama ang kanilang mga facet? Ang mga aspeto nito? Pagpapatuloy sa pag-clear, patuloy na sumipsip ng higit na Liwanag, at nagpapahintulot at nagmamahal sa maraming bahagi nito, kabilang ang mga hindi kilalang sa oras na ito. Isinasaalang-alang ang kanilang mga sarili na kumpleto at kumpleto, nang walang pagbubukod. Alam na Isa sila sa Pinagmulan.

Ang pagtanggi sa mantle ng paghihiwalay.

Labis ang pagmamahal sa bawat isa para sa kung sino ka ... na may malalim na pasasalamat sa lahat na ikaw ay.

At pag-welcome at kilalanin ang iyong Banal na Sarili bilang iyong Kabuuan. Nagpapasalamat sa kanyang kaakuhan sa kanyang bahagi sa paggising at pagsipsip nito sa kanyang sarili kasama ang Pag-ibig bilang isang bahagi sa kanya, kahit na hindi bilang kanyang kabuuan o bilang kanyang tagapamahala.

Pinapayagan ang kanyang Tunay na Banal na Sarili na maging sa lahat ng kanyang kaluwalhatian.

Magagamit pa rin ako upang tulungan ka sa aking Violet Flame sa paghahatid ng lahat ng bagay na hindi na naglilingkod sa iyo upang maaari kang maging Radiantness bilang iyong Tunay na Banal na Sarili. Tawagin mo lang ako.
Ako si Zadkiel, sa iyong serbisyo.

2014 Fran Zepeda.

Pinapayagan na kopyahin at ipamahagi ang materyal na ito, hangga't ang nilalaman nito ay nai-publish sa kabuuan at walang pagbabago, ipinamamahagi nang walang bayad at kasama ang notification at link na ito ay kasama: kasama.www.franhealing.com www.franheal.wordpress. com www.ouremergingdivinity.com

Hunyo 27, 2014

www.franheal.wordpress.com

Arc ngel Zadkiel: Ang kanyang Radiant Divinity, na na-channel ni Fran Zepeda

Susunod Na Artikulo