Archangel Raphael: Kailangan nating magtrabaho nang magkasama sa mga Anghel ng Daigdig ...

  • 2017

Arc ngel Rafael na na-channel ni Marlene Swetlishoff

Mensahe para sa Setyembre 2017

Setyembre 3, 2017

Mga minamahal na Lightworkers:

Dumating ako sa mga pakpak ng pag-ibig! Nais kong makipag-usap sa iyo tungkol sa aming malaking pagnanais na magtrabaho sa iyo sa mga gawain na nasa unahan upang maipakita ang Pag-akyat ng Planet Earth at lahat ng mga naninirahan dito. Ang mga bagong enerhiya ay tumitindi sa bawat sandali ng bawat araw; at ngayon kinakailangan na magtulungan tayo. Sa mga tagubilin ng Lumikha, kaming mga Anghel ay nakapaligid sa Daigdig upang hintayin ang mga tawag ng ating mga katapat na tao. Upang kami ay maglingkod sa iyo, kailangan ka naming tawagan kami ...

Tumawag sa amin Mahal!

Kailangan nating magtrabaho nang magkasama sa mga Anghel ng Daigdig ... Tawagan kami bago simulan ang alinman sa iyong mga utos o invocations, tawagan kami upang sumali sa iyo at ipangako kung ano ang iyong iniuutos ... Tawagan kami bago simulan ang iyong mga pagninilay ... Bago simulan ang pandaigdigang pagninilay, tawagan ang Kaharian Si Angelic at ang Angelic Legions na sumali sa iyo, dahil maraming dapat gawin. Sa lahat ng antas at sa lahat ng mga aspeto ng buhay sa, sa loob at sa paligid ng Earth, mayroong aktibidad ng enerhiya; Patuloy itong nangyayari dahil nagtatrabaho kami sa spherical time band, hindi sa linear na oras.

Kami ng Angelic Realms ay namangha sa Liwanag na sumisikat mula sa mga taong nasa lupa. Kami ay nasasabik na naghihintay para sa susunod na hakbang; at ang hakbang na ito ay makipagtulungan sa iyo ... Kaya't siguraduhin na sabik kami na naghihintay para sa iyong mga tawag na maglingkod sa iyo.

Ipagkatiwala ang ating sarili, makipagtulungan sa amin upang makapagtatrabaho kami sa Banal na serbisyo kasama mo at sa pamamagitan mo.

Ang hindi mabilang na mga Angelic Legion na lumilipad mula sa isang tabi ng Daigdig patungo sa isa pa, lahat ay abala sa pagtulong sa mga indibidwal mula sa buong Mundo na ito ... Kapag tinawag kami nila ... Tinutulungan namin ang bawat isa sa iyo nasaan ka man ... Maging sigurado na ikaw ay minamahal ng mga anghel; at nais naming tawagan ka kami lalo na kapag nakikipag-usap ka sa mga kwento na nagdudulot ng takot sa puso ng Humanity.

Kapag ipinakita sa iyo ang mga kwentong ito, tawagan kami upang linisin sila ng Violet Flame ng transmutation ; at hilingin na linisin ng mga Anghel ang mga energies, puksain ang mga ito ... Magagawa natin ito ... At inaasahan naming tulungan na maipadala ang mga epekto na sanhi ng mga nagnanais na lumikha ng takot sa Mundo na ito at sa Sangkatauhan. Mga Minamahal na Binibigkas: Inuulit namin na walang dapat matakot, maliban sa takot mismo. Kung hindi ka sumuko sa takot, dumulas ito at umalis; at ang iyong buhay ay nagpapatuloy ng mapagpalang landas nito.

Alamin na ang Angelic Realms of Light, ang ascended Realms of Light, ang Cosmic Beings of Light at ang Galactic Beings of Light, ay palaging kasama mo na pinapanood ang lahat ng nangyayari sa Earth ... Hindi ka nasa panganib ... Ang tanging panganib ay sumuko ka sa mga mensahe ng takot, sa mga nais panatilihin ka sa lakas na iyon para sa kanilang mga layunin.

Huwag pahintulutan ito, panatilihin ang isang mahusay na view ng Earth at ang mga naninirahan, tulad ng gusto mo. Huwag tumingin sa kaliwa o sa kanan, sa halip ay lumipat sa gitnang landas, ang gitnang landas ng balanse, pagkakasunud-sunod at mabuting kahulugan. Manatiling kalmado at nakatuon dahil ikaw ang pag-asa ng iyong Mundo; at nalalaman na namin na kinuha mo ang Mundo na ito sa susunod na Dimensyon ... Ngayon ang gawain sa unahan ay ang pagkuha ng Humanidad sa susunod na hakbang ng paggising.

Sama-sama nating magawa ito ... Maaari tayong magtulungan bilang Isa upang maisakatuparan ang mahusay na tungkulin na ito ... Tumawag sa amin ng katiyakan na ikaw ay lubos na mahal at hinihintay namin ang iyong tawag sa pagkilos.

AKO Si Archangel Raphael

Isinalin: Jairo Rodríguez R.

Enerhiya at Espirituwal na Pagkonsulta

http://www.jairorodriguezr.com/

Susunod Na Artikulo