Si Archangel Michael ay naka-channel ni James McConnell noong Marso 19, 2017

  • 2017


At AKO ang Arc Miguel Angel. Ako ang iyong kapatid, AKO ang iyong mahal sa buhay, tulad ng ikaw ang aking mahal, at ikaw ay lahat ng aking mga kapatid. Kami ay mga kaibigan, natipon hanggang sa kawalang-hanggan.

Ipinagkatiwala ako sa prosesong ito ng pag-akyat, tinitiyak na lahat ay namamahala upang makamit ito. At sasabihin ko sa iyo ngayon, na walang makakapigil dito ... walang makakapasok sa iyong paraan! Marami na itong maibabahagi at napakaraming hindi pa rin maibabahagi! Ngunit kung ano ito maaari ngayon, ay ang sandaling pupunta ka. Nabanggit ko ang mga sandaling ito sa oras sa kanilang kahulugan, ang iba ay nagsalita tungkol sa darating na araw na ito, ang equinox ng tagsibol na ito. Ang araw na magsisimula ka ng pagbabago sa kamalayan na naiiba sa anumang naramdaman mo dati. Hindi tungkol sa pagsasabi na bukas ay magdadala ng kaganapan, na magdadala ng buong pulso mula sa Galactic Central Sun; ngunit ang araw na iyon ang nangunguna, ang araw na iyon ang pasimula, ito ang simula ng maraming bagay.

May isang gateway na bubuksan; nasa proseso na ngayon, at makumpleto na ito sa 20. Mayroong isang enerhiya na paparating, na talagang maraming iba't ibang uri ng enerhiya na darating. Maaari nating tawagan silang mga alon ng enerhiya, mga alon ng pag-ibig, katulad sa mga dumating noong nakaraang taon, ngunit kahit na marami.

Para sa mga na-acclimate sa mga energies, kakaiba ang pakiramdam nila sa iba kaysa sa marami. Marami ang makakaranas ng pagbabago sa bagong araw na ito, ito ay papalapit sa bagong madaling araw, bagaman ito ay magiging katulad ng anumang iba pang araw para sa marami pang iba. Ngunit ikaw, at iyong mga may kamalayan at naghahanda para sa pagbabago, magkakaiba ang pakiramdam. Magigising ka bukas at makakaramdam ka ng isang pandamdam, isang malalim na pakiramdam ng isang bagay doon, isang bagay na hindi mo mahipo o maiintindihan, ngunit makakasama ka pa rin. Magkakaroon ka ng pakiramdam na iyon, madarama mo ito. At hahantong ito sa marami sa iyo na may mga pangitain, pagkakaroon ng higit pang mga panaginip sa paggising, mga pangarap na dadalhin ka sa ibang mundo sa loob ng ibang pang-unawa. Ito ay darating kasunod ng pagbubukas ng gateway na iyon.

Nagbabago ka na ngayon. Nagsisimula kang magbago sa pamamagitan ng mga takdang oras, ngunit ang mga takdang oras ay hahatiin, hanggang sa wakas magkakaroon lamang ng dalawa. Dito sinabi na ang trigo ay ihiwalay sa barley. Ang mga mayroon, sa mga wala, ang ilaw ng kadiliman. Ito ay ang lahat ng bahagi ng proseso kung saan ka gumagalaw. Ito ay ang lahat ng bahagi ng paglipat habang patuloy kang sumusulong, lumipat patungo sa pagmamahal na nasa loob mo, lumilipat patungo sa gitna ng iyong puso, lumipat sa itaas ng mas mababang mga chakras na napakahaba ng pagpasok - para sa marami, maraming mga linya - at ngayon lumipat sila sa gitna ng puso, patungo sa sentro ng pagkakaisa sa loob mo. Muli, ito ay koneksyon sa iyong mas mataas na sarili at sa kaalaman ng koneksyon. Sa oras na dumating ang mensahe, tulad ng madalas, naririnig mo ngayon ang aming bulong at sasabihin, "Oo, nauunawaan ko. Naintindihan ko ito at handa akong pumunta. Handa akong magpadayon sa loob ng aking pagkatao, sa loob ng aking budhi. "

Marami kang dapat ipakita, mahal na kaibigan. Gayunpaman, napakaraming nilikha mo, napakaraming nagawa mong kasama sa iba, ang mga light worker, ang mga kalahok ng ilaw, ang mga light bearer ...

Ikaw ang gumagawa ng lahat ng ito posible. Ikaw ang pupunta sa mga barko mula sa ibaba pataas. Ikaw ang pupunta upang dalhin ang mga enerhiya mula sa ibaba, kung saan ang kaharian ng Agartha ay maaaring magsimulang magpakita mismo, maaari itong simulan upang ipahayag ang sarili. Ikaw ang taong narito sa sandaling ito, sa ngayon, upang maihatid ang lahat ng napag-usapan natin.

At may isa pang pagbabago na nangyayari: ang muling pagkakaugnay sa maraming mga hangganan at ang mga konstruksyon ng koneksyon, mga templo, mga pyramid, ang lahat ng mga sagradong site na konektado muli sa pamamagitan ng mga alon ng ilaw ... hindi na muling konektado ng kadiliman.

Sa loob ng mahabang panahon, kinuha ng mga puwersa ng kadiliman ang mga puwang na ito, ang mga lugar na ito ng enerhiya at ginamit ang mga ito para sa kanilang sariling paraan. Ngunit ang mga lugar na iyon ay naibalik! Nakaugnay ang mga ito ngayon, at bagaman bukas ang ika-20 ay hindi makikita ang kumpletong pagkonekta, malapit na ito sa paghantong sa lahat ng mga sentro na ito. Ang ilan ay magpapatuloy pa rin, ang ilan ay kailangan pa ring konektado o muling makakonekta, ngunit darating din ang mga darating.

AKO Si Archangel Michael at ako, tulad ng Sananda, ay nasisiyahan sa mga sandaling ito na maaari kong makasama, na maaari kong ibahagi sa iyo, na makakatulong ako sa iyo na maunawaan ang proseso na iyong pinagdadaanan, dahil mangyaring, maunawaan na hindi ito isang proseso na Ito ay nagawa bago ang ganitong paraan. Samakatuwid, ito ay isang bagay na kakaiba sa ebolusyon ng tao. Hinihiling ko lang sa iyo ngayon, na ipagpatuloy mo ang pagtitiwala sa iyong sarili, nagtitiwala sa bawat isa upang ang katuparan ng palaging palaging nilalayong darating.

Ang lahat ng aking kapayapaan at pag-ibig ay sumasa inyong lahat. Dalhin ang ilaw na ito at ikalat ito sa malayo at malapad. "

SA ENGLISH SA ORIGINAL.

ENGLISH-SPANISH TRANSLATION: Eva Villa, editor sa malaking pamilya ng hermandadblanca.org

SOURCE: http://sananda.website/archangel-michael-via-james-mcconnell-march-19th-2017/

Susunod Na Artikulo