Arc ngel Chamuel Ang Daan ng Puso

  • 2014

Channeled ni Ute Posegga-Rudel

Mayo 6, 2014

Mahal na Sangkatauhan!

Narito ako upang ipadala sa iyo ang aking mga biyayang biyaya upang kalmado ang iyong mga puso. AKO ang messenger ng puso ; upang mabuksan mo ang iyong mga puso.

Kapag bukas ang iyong mga puso, wala ka na sa domain ng mga kumokontrol. Ang iyong puso ay nagpapalaya sa iyo, na nagbibigay sa iyo ng kalayaan mula sa lahat ng mga puwersa ng kapangyarihan at kontrol. Ang nagbibigay sa iyo ng iyong sariling soberanya.

Kung ikaw, Sangkatauhan, gising mula sa iyong mga pangarap sa pag-iisip, mula sa isang kaisipan na hindi pa konektado o sa kapangyarihan ng iyong puso o pinapakain ng ito, kung gayon ang iyong Mundo ay nagbabago, pagkatapos ang iyong buhay ay nagbabago; at lahat ng pagdurusa ay nagiging kagalakan. At lahat ng naging pagkakaiba-iba, paghihiwalay, paghihiwalay, nagiging pagkakaisa, nagiging Pag-ibig, ay nagiging Unquity.

Walang kakaibang landas mula sa Daan ng Puso, mahal ko. Kung nauunawaan mo lang!

Walang pamamaraan, walang intensyon, walang diskarte, walang paraan at walang ibang paraan maliban sa Daan ng Puso. Ito ang Daan ng Diyos.

Ang mga salitang sinasabi ko ay mga salita, oo, ngunit ang mga pag-vibrate ng puso. Ang mga ito ay sagradong mga alon na umaagos sa iyo, sa iyong mga puso, mula sa aking puso. Ito ang direktang at agarang komunikasyon sa pagitan ng aking pagiging at ang iyong pagiging.

Mahal na Sangkatauhan, mangyaring tandaan, mangyaring buksan ang iyong mga mata sa kayamanan na mayroon ka, sa puso na siyang tanda ng iyong Banal na Lahi, na kung saan kinikilala ang Humanity sa Uniberso.

Ito ang iyong puso na nagtatapos sa paghihiwalay, pagtatapos ng kalungkutan, pagtatapos ng pagdurusa. Ang iyong puso ang pintuan ng kalayaan.

Binago ng iyong puso ang lumang paradigma at binuksan ang pintuan sa Bagong Mundo.

AKO si Chamuel at dumarating ako sa iyo gamit ang mensaheng ito mula sa Diyos. AKO ang messenger ng Diyos; at dumating sa iyo, Sangkatauhan, na sa katotohanan ikaw ay isang emanation ng Diyos, nang walang pag-aalinlangan ikaw ay Diyos na nagkatawang-tao.

Binabati ko ang iyong mga puso, binabati ko ang iyong walang hanggan na kawalang-hanggan. At binabati kita sa Golden Ray, na siyang tanda ng messenger ng Diyos sa aking anyo; Pagpalain kita, hugasan kita ng Grasya ng Diyos! Upang ang iyong mga puso ay maaaring gumising at matandaan.

Nawa’y buksan ng iyong mga puso ang mga pintuan sa iyong walang hanggang kalayaan at kagalakan, upang maihayag ang Pag-ibig na ikaw, ang Diyos na ikaw.

Pagpalain, pagpalain, pagpalain!

AKO ang arko. Chamuel.

Isinalin: Jairo Rodr guez R.

http://www.jairorodriguezr.com/

Arc ngel Chamuel Ang Daan ng Puso

Susunod Na Artikulo