Archangel Chamuel: Libre Ka Na Sa Pagdurusa!

  • 2014

VIDEO (inirerekumenda!)

Mahal na Sangkatauhan:

Mangyaring isaalang-alang ang iyong Tunay na Estado!

Sa katotohanan, IKAW AY LIBRE mula sa pagdurusa.
Mangyaring tandaan na ang paghihirap ay hindi nangyayari sa iyong Tunay na Puso. Ang iyong pinagdurusa ay talagang isang patay na mundo ng salamin, isang mundo ng likhang likhang likhang na likas, isang mundo na hindi ng Isang Banal na Liwanag, at samakatuwid ay hindi isang tunay na paglalahad ng Banal na Paglikha.

May kinalaman ito sa paghihiwalay ng isip. Ang maling mundong ito ay umuusbong dahil iniwan mo ang iyong tunay na lugar na naninirahan sa Banal na Kamalayan at lumikha ng isang hiwalay na kamalayan mula sa iyong True Divinity, paulit-ulit na paulit-ulit.

Kung nahuli ka sa maling panaginip at mga maling patay na mundo ng paghihiwalay, kung gayon siyempre nagpo-project ka ng isang maling pagkakakilanlan, isang bagay na panlabas sa iyong tunay na Banal na Estado. Ito ay pagbagsak ng Buhay na Kabuuan ng Isip ng Diyos.

Ngunit ito ang oras kung kailan hindi na nila kailangang umiiral sa maling mundong ito, kung saan hindi na nila kailangang mapanatili at ulitin ang maling kamaliang ito; ito ang oras kung saan inalok ang Grace upang bumalik sa Katotohanan, upang makilala at maunawaan ang mismong kalikasan ng mga anino ng anino, ng pagkakamali at pagkabigo, at bumalik sa Katotohanan ng iyong Banal na Puso; upang malaman muli ang kanyang Tunay na Tahanan, ang kanyang Tunay na Kahulugan, at tumira sa ganoon.

Mangyaring maunawaan na ang mga anino ng mundo ay hindi hihigit sa isang tuluy-tuloy na muling paglikha ng iyong hiwalay na kaisipan, isang hindi pagkakaunawaan, isang mapanlinlang na paradigma, isang mapanlinlang na paniniwala. Sa paglipas ng millennia ito ay naging isang malalim na ugat na pananalig at pagkakakilanlan sa isang bagay na hindi ka.

Sangkatauhan, ngayon ay dumating na ang oras upang magamit ang pagkakaiba, pagkakaunawa, upang magamit ang pagkakaunawa sa pagitan ng dalawang ito:

- ang maling projection, mga anino, na naging sanhi at hinimok ang paghihiwalay ng kanilang sariling Katotohanan,

- at ang Buhay na Mundo, ang Mundo ng Radyang, Mundo ng Pag-ibig, Mundo ng Kaligayahan at kasiyahan ng Puso. Ito ay ang Mundo ng tanging Banal na Pagkatao, ang iyong sariling Animasyon o Banal na Pagkabuhay, ang iyong likas na Kabuuan, ang iyong Kaligayahan, Ang Banal na Buhay na kinikilala mo sa kalaliman ng iyong Puso, at hindi iyon higit pa sa Buhay na Katotohanan at kabuuan at Banal na ecstasy.

Ikaw, mahal na Sangkatauhan, ay umabot na sa puntong iyong naaalala ang iyong Pagkadiyos. At samakatuwid, nagagawa nilang tumalikod at makalabas ng mga maling likha at naiintindihan na ang mga ito ay mga nilikha na nangyari, ngunit hindi sa Banal na Isip ngunit talagang mga likha ng kanilang sariling hiwalay na pag-iisip na nakalimutan ang Puso ng Diyos.

Tandaan na ikaw ang Buhay na Diyos at bilang ikaw ay Diyos, ikaw ay nasa Liwanag at ikaw ay ng Pag-ibig, at tulad ng Diyos, Mabuhay ngayon ang Buhay ng Buhay ng Pagmamahal na Buhay at ang Buhay na Banal na Liwanag.

Alamin ang anumang nananatiling nakatago sa iyong sariling Radiant Heart, kung ano ang nangyayari sa iyong budhi at damdamin, kung ano ang umuusbong mula sa iyong pag-iisip, sa iyong kamalayan, hindi ito ng Living Integrity, ng Sweetness na ito, Pag-ibig.Iunawa na ito ay bahagi pa rin ng matandang mapanlinlang na mundo. Ngunit huwag mag-alala, wala itong sangkap, kahit na tila mayroon ito sapagkat ito ay isang pag-uulit.

Kailangan mo lang na maunawaan ang pangangailangan na magpatuloy na buksan ang iyong puso, kahit na ano, at hilingin sa mga Lingkod ng Banal na Liwanag na lumiwanag sa pamamagitan nito upang linisin ito. Kalimutan ang iyong sarili at payagan ang iyong sarili na kumupas sa Living Radiance ng Banal na Puso.

Mga Mahal kong Kaibigang, sa iyong mga termino, maaaring maglaan ng oras, ngunit alam na ang oras ay titigil at titigil na magpakailanman. Ang Radiant Sun ng iyong Puso at Pag-ibig ng Iyong Puso, at Liwanag ng Iyong Puso, at Kaligayahan ng Iyong Puso ang paraan upang pagalingin ang lahat ng mga sugat na nilikha ng mga anino sa mundo ng illusory, upang pagalingin ang lahat ng madilim na alaala, Lahat ng sakit, lahat ng pagdurusa.

Kaya huwag mag-alala kung hindi ito mangyayari kaagad ngayon. Mayroong Banal na biyaya at mayroong isang Banal na Pagpapatawad.

At binubuo nito ang lahat ng sangkatauhan, kayong lahat. Sapagkat ang Buhay na Banal ay nabubuhay na Walang Hanggan.

Mahal kita at pinagpapala kita.

Narito ang bagong mundo, ang bagong sangkatauhan, ang orihinal na Banal na Sangkatauhan ay narito.

AKO Si Archangel Chamuel

Naipadala ang mensahe sa pamamagitan ng Ute

http://radiantlyhappy.blogspot.com.au/2014/05/aa-chamuel-you-are-free-of-suffering.html
Kung Ikaw ay Isang Regular na Mambabasa, At / O Masisiyahan sa Aking Mga Mensahe, Mangyaring Ipakita
Ang Iyong Pagpapahalaga Sa Isang Donasyon O Buwanang Subskripsyon. Salamat!

Archangel Chamuel: Libre Ka Na Sa Pagdurusa!

Susunod Na Artikulo